Thứ Tư, 03/04/2024, 09:43 (GMT+7)
.

Huyện Cái Bè: Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2024 của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả khả quan.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Chạy xe khắp các tuyến đường từ thị trấn đến các xã của huyện Cái Bè, chúng tôi cảm nhận diện mạo của huyện đang thay đổi từng ngày, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Dừng xe bên đường ở xã Hậu Thành, ông Trần Văn Ba hăm hở khoe với chúng tôi: “Nhà tôi trồng hơn 1 ha mít Thái. Vườn mít cho thu hoạch gần như quanh năm, năng suất cao, bình quân đạt trên 10 tấn/năm. Với hơn 1 ha mít Thái, hằng năm, sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi hơn 400 triệu đồng. Phấn khởi nhất là từ sau tết 2024, giá mít Thái tăng cao, có thời điểm 30 ngàn đồng/kg, nông dân rất phấn khởi”.

 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Cái Bè trong 3 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng.
Tình hình kinh tế - xã hội huyện Cái Bè trong 3 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng.

Thật vậy, theo đánh giá, 3 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cái Bè tiếp tục đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, giá trị sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách kinh tế địa phương đạt 34,19% dự toán. Trên địa bàn huyện thành lập mới 15 doanh nghiệp, đến nay huyện có khoảng 980 doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, gắn với xây dựng nông thôn mới; đến nay trên địa bàn toàn huyện có 30 hợp tác xã, 2 quỹ tín dụng nhân dân và 24 tổ hợp tác.

Tình hình sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, năng suất cây trồng, vật nuôi được giữ vững. Các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được phòng trị, khống chế tốt. Đến nay, toàn huyện đã xuống giống trên 8.000 ha lúa đông xuân, hiện đang thu hoạch trên 6.400 ha lúa. Sản lượng cây ăn trái đạt trên 111 ngàn tấn. Các loại trái cây như sầu riêng, mít trúng mùa, giá cao; diện tích tăng nhanh. Sản lượng nuôi ước đạt trên 10 ngàn tấn, đạt 101,05% so kế hoạch…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, nhiều bộ môn thể thao đạt được kết quả cao. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chất lượng ngày càng nâng lên. Lĩnh vực du lịch đã phục hồi nhanh; trong 3 tháng đầu năm, lượng khách tham quan, du lịch đến huyện khoảng 25 ngàn lượt người, trong đó có trên 9.000 lượt khách quốc tế.

NÂNG CHẤT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Xác định xây dựng  nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, lâu dài với mục tiêu tạo dựng sự hài lòng từ nhân dân, Đảng bộ, chính quyền huyện Cái Bè đã đề ra kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM. Theo đó, ngay đầu năm 2024, huyện Cái Bè đã hoàn thành phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024, các nguồn vốn huyện quản lý theo Nghị quyết của HĐND huyện.

Trong 3 tháng đầu năm, nguồn vốn Trung ương là 3 công trình, với tổng mức đầu tư 1.819 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao 600 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn tỉnh quản lý đã giải ngân 76 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch vốn để triển khai 52 công trình, dự án. Đối với vốn kế hoạch huyện quản lý, huyện triển khai lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới; giải ngân công trình chuyển tiếp, quyết toán hoàn thành được 6,7 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn.

Huyện Cái Bè sẽ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó là quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Từ đây đến năm 2025, huyện Cái Bè sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện, nâng cao mức độ đạt được các tiêu chí tại 24 xã đạt chuẩn NTM (6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao). Huyện có thêm từ 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và duy trì huyện đạt chuẩn NTM. Cái Bè phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2026, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, huyện Cái Bè sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về thực hiện việc duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao đã đạt được, định hướng các xã xây dựng kế hoạch lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM mới. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đến các hộ dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NTM theo chiều sâu, làm bật lên tính chủ thể trong xây dựng NTM là người dân, dân làm, dân thụ hưởng, Nhà nước chỉ hỗ trợ và huy động các nguồn lực để thực hiện.

Huyện triển khai và thực hiện đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chú trọng phát huy nguồn lực trong nhân dân thông qua việc đóng góp ngày công, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc; trong đó, chú trọng quan tâm nguồn vốn của các doanh nghiệp, vốn tín dụng…

Cùng với đó là nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông; tiếp tục duy tu, bảo trì cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa - thể thao; thực hiện đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tại các trường... Huyện triển khai có hiệu quả “Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục nghiên cứu thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu mùa vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nông sản.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè Phạm Thị Tại, huyện Cái Bè sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2024. Trong đó, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, khơi thông nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư; xây dựng NTM đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

ĐỖ PHI

.
.
.