Thứ Năm, 23/05/2024, 09:54 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Hiệu quả từ phương châm "Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên"

Để thực hiện hiệu quả, thiết thực việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhất là sau Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị vào tháng 4-2023, xác định rõ phải kết hợp giữa học tập và làm theo, quán triệt và thực hiện thật tốt 3 nội dung theo tinh thần Kết luận 01, đó là “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn kết chặt chẽ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội.

QUÁN TRIỆT ĐẾN TỪNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn với chuyên đề toàn khóa về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được triển khai sâu rộng, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%.

Huyện ủy Châu Thành biểu dương, khen thưởng cho cá nhân điển hình tiêu biểu.
Huyện ủy Châu Thành biểu dương, khen thưởng cho cá nhân điển hình tiêu biểu.

Thực hiện tốt việc đưa vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chuẩn bị chu đáo, xác định rõ chủ đề, sát với nhiệm vụ chính trị, chương trình cơ bản được bảo đảm, nội dung sinh hoạt là những lời Bác dạy, mẩu chuyện kể, bài nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, có liên hệ với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.

Quan tâm đưa vào chương trình giảng dạy, học tập qua việc đưa vào chương trình lớp nhận thức về Đảng, đảng viên mới, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thể và tích hợp vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt dưới cờ hằng tuần ở các trường học qua tiết mục kể chuyện Bác Hồ... đã giúp cho cán bộ, đảng viên, học sinh nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 vừa qua có 69/72 tổ chức cơ sở đảng (chiếm tỷ lệ 95,83%), 46/49 tập thể lãnh đạo (93,87%), 30/30 cơ quan (100%), 225/228 cán bộ lãnh đạo - quản lý (98,68%) và 5.289/5.429 đảng viên (97,42%) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc có: 13 tổ chức cơ sở đảng, 9 tập thể lãnh đạo, 5 cơ quan, 45 cán bộ lãnh đạo - quản lý và 759 đảng viên. Xuất hiện nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình đã được biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo Bác, nổi bật có Đảng bộ Quân sự huyện, Ban Chấp hành Xã đoàn Long An, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Kim) Trần Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hương Nguyễn Văn Dũng.

Việc tuyên truyền có nhiều đổi mới, kết hợp nhiều nội dung tuyên truyền theo đặc điểm từng đối tượng, chú ý ứng dụng những tiện ích của mạng xã hội qua các nhóm Zalo, Facbook, từng bước trở thành kênh tuyên truyền phù hợp, kịp thời đưa thông tin học tập, làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác với tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành và nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng làm thước đo việc học tập, làm theo Bác. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, to lớn. Đối với việc học tập và làm theo Bác, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị có liên quan nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ đạo phát huy vai trò dân chủ trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đưa việc phát huy dân chủ thành nguyên tắc, sức mạnh, đoàn kết thống nhất tư tưởng, hành động, biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2024 về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2024 về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy quan tâm phát huy dân chủ bằng cách thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, công khai các nội dung mà người dân cần phải biết, được trực tiếp bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định như: Mức đóng góp, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng cải cách hành chính, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò nêu gương, đưa nêu gương thành phương pháp giáo dục có sức thuyết phục nhất, nhận thức sâu sắc nêu gương là trách nhiệm bắt buộc, bổn phận của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân, xem đó là “mệnh lệnh không lời”, là cách thức lãnh đạo hiệu quả nhất.

Học tập và làm theo Bác, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp thiết, nổi cộm, bức xúc liên quan đến đời sống người dân. Qua kênh dư luận xã hội của cấp ủy huyện, thời gian qua đã ghi nhận 66 thông tin liên quan đến các vấn đề giao thông, khám, chữa bệnh, cấp thuốc bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, môi trường, an sinh xã hội. Các nội dung phản ánh đều được cơ quan thẩm quyền trả lời, giải quyết thỏa đáng, được người dân đồng tình.

NHIỀU MÔ HÌNH HAY

Việc xây dựng, phát triển, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo đã cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sát chức năng, nhiệm vụ. Nhiều mô hình đã mang lại kết quả bằng việc làm cụ thể, hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Mô hình “Tổ hỗ trợ người dân trong việc liên hệ UBND xã giải quyết các thủ tục hành chính” ở 12 xã, thị trấn, tiêu biểu là xã Hữu Đạo và đang nhân rộng ra 11 xã còn lại; mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” của chi bộ ấp Tân Thuận, xã Tân Hương đã thành nền nếp, việc làm ý nghĩa bảo vệ môi trường sống của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong ấp; mô hình “Góp vốn xoay vòng trong hội viên” của Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ có mặt ở hầu hết các xã đã giúp nhiều hội viên có vốn làm ăn, giải quyết khó khăn.

Với cách làm sáng tạo đã giúp cho việc học tập, làm theo Bác đi vào chiều sâu, điển hình là Đảng ủy xã Bàn Long vào sáng thứ hai đầu tuần, sau lễ chào cờ, cán bộ, đảng viên tập trung vào phòng họp nghe kể chuyện Bác Hồ, những mẩu chuyện về Bác được lần lượt kể hằng tuần và Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Hội Phụ nữ huyện tổ chức đã giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần từng bài học thông qua các câu chuyện kể, từ đó giúp cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong tình hình hiện nay.

NGUYỄN MINH TÂM

.
.
.