.

Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cập nhật: 17:42, 29/05/2024 (GMT+7)

(ABO), Sáng 29-5, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang dự và phát biều chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Báo Ấp Bắc điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Danh tại Đại hội.

Kính thưa:

    - Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
    - Đoàn Chủ tịch Đại hội,
    - Các đồng chí lão thành cách mạng,
    - Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang,
    - Các vị khách quý, quý đại biểu và các đồng chí.


Trong không khí cả nước vừa long trọng tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay, chúng ta rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đây là sự kiện chính trị quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Đại hội, các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các vị khách quý, các đồng chí và 310 đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Trong tiến trình phát triển của đất nước, từ khi Đảng ta ra đời, những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc đều có dấu ấn lớn lao của Mặt trận - một tổ chức được thành lập bởi sự sáng tạo của Đảng và của Bác Hồ, trên tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trải qua 94 năm hình thành và phát triển, mặc dù với những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu quê hương, tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Như lời Bác Hồ đã dạy: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”; bởi đại đoàn kết dân tộc chính là nhiệm vụ của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng và Đảng ta có sứ mệnh tập hợp, đoàn kết quần chúng để tạo thành sức mạnh vô địch trong công cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người.

Phát huy truyền thống quý báu đó, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định về chính trị, về an ninh, trật tự, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đã để lại những dấu ấn tốt đẹp rất đáng được trân trọng:

Một là, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, với các ngành và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình mới, cách làm hay, được nhân dân đồng thuận cao, ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò chủ thể của nhân dân, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đến nay đã có 3/3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 142/142 xã và 6/8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Hai là, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện, huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững (trong 5 năm qua, đã huy động trên 1.400 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 4.298 nhà đại đoàn kết).

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 chưa từng có tiền lệ, Tiền Giang là một trong 5 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng rất nặng nề nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp thực hiện tốt lời kêu gọi, vận động trên 62 tỷ đồng và hàng hóa thiết yếu trên 126 tỷ để hỗ trợ, chăm lo và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Việc làm đầy ý nghĩa này, đã cho thấy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng càng được khơi dậy, là nguồn động lực to lớn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Ba là, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước chuyển biến tích cực, thực hiện ngày càng hiệu quả, tác động mạnh mẽ về mặt xã hội, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; luôn là cầu nối giữa Đảng với dân và là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh (trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp đã tổ chức trên 6.700 cuộc giám sát, 108 hội nghị phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức 526 hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân).

Mặt khác, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận góp phần vào sự thành công trong bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong các buổi tiếp xúc cử tri và ngay trong mỗi kỳ họp của hội đồng nhân dân.

Thứ tư là, trong công tác dân tộc, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn là cầu nối, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng dân cư để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Mặt trận luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hỗ trợ và tạo điều kiện để hoạt động, sinh hoạt của tôn giáo được thực hiện đúng pháp luật, đúng Hiến chương và đúng Điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Năm là, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về địa bàn dân cư. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân, có vai trò quan trọng là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Khánh vàng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển” của Tỉnh ủy tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Khánh vàng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn, tạo được sự gắn bó, đoàn kết; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thời gian qua là rất tích cực, đáng được trân trọng, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và sự quyết tâm rất cao trong hoạt động của mình. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin được chúc mừng, biểu dương những thành tích Mặt trận các cấp đã đạt được và trong Đại hội này, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh trao tặng Khánh vàng với dòng chữ “Đoàn kết, Dân chủ, Phát triển”, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào những kết quả tốt đẹp sẽ được Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Xin trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng của tỉnh trong những năm vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí dành cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà trong thời gian tới.

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Kết quả đạt được trong 5 năm qua rất đáng trân trọng và phấn khởi, song so với yêu cầu thực tiễn chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác Mặt trận của tỉnh vẫn còn có mặt hạn chế, tồn tại như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đã nêu.

Tôi chỉ lưu ý thêm một số việc: Đó là, có nơi Mặt trận chưa thật sự phát huy hết tính chủ động, tính sáng tạo và tính hiệu quả trong thực hiện các phong trào (không ít nơi chỉ dừng lại ở mức độ “theo dõi, hay phát hiện rồi dừng lại”); đó là, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận chưa được phát huy đúng mức, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình; đó là, ở một số lĩnh vực, công tác phối hợp với các tổ chức thành viên chưa chặt chẽ; đó là, công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị nhiều nơi chưa phản ảnh hết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và của người dân; và đó là, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận còn quá “khiêm tốn”, hoạt động chưa đồng đều, phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Đây là những hạn chế vẫn còn tồn tại, rất mong các vị đại biểu cần suy nghĩ và quan tâm nhiều hơn để sớm có giải pháp khắc phục (nhân đây, tôi cũng xin chia sẻ một vấn đề để mỗi đại biểu chúng ta cùng lưu ý và thống nhất về nhận thức, đó là “đoàn kết” và “vận động xã hội” thì đoàn kết là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta phải làm, đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết để vận động xã hội; có đoàn kết tốt thì vận động xã hội sẽ tốt).

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh, bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới ở tầm cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu sẽ tác động mạnh mẽ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Mặt khác, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước ta, cùng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang làm giảm niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến việc củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong tình hình, bối cảnh trên, việc làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội là điều kiện tiên quyết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng để Tiền Giang phát triển nhanh và bền vững.

Chúng ta luôn mong muốn các cấp Mặt trận tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân lớn mạnh, xứng đáng là cơ sở chính trị của các tầng lớp nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và chính quyền.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo chính trị, phương hướng chung, mục tiêu, giải pháp và 6 chương trình hành động. Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đại biểu Đại hội cần tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo hết sức sâu sắc của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số việc để đại biểu Đại hội nghiên cứu, quyết định:

Trước hết: Cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới để mọi người hiểu biết đầy đủ về dân chủ, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.

Thứ hai: Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc các cấp là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết mọi thành viên trong xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Tăng cường khối đại đoàn kết, trước hết là đoàn kết ngay trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy vai trò, vị trí của Ban công tác Mặt trận ở ấp, khu phố và ngay trong từng tổ chức thành viên. Trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cán bộ Mặt trận phải là “người đi xây” khối đại đoàn kết, phải là hạt nhân đoàn kết, như lời Bác Hồ đã dạy: “Trên vì nước, dưới vì dân, một là ích nước, hai là lợi dân”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đặt niềm tin, kỳ vọng rất lớn vào cách nghĩ mới, cách làm hay của Mặt trận tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thứ ba: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp; chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội.

Trong đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, vấn đề cần quan tâm đó là không chỉ để truyền đạt chủ trương, đường lối một chiều mà quan trọng hơn là phải gợi mở những ý kiến đóng góp từ nhân dân, chính nhân dân mới là lực lượng đông đảo nhất, luôn có những ý kiến sáng tạo, những góc nhìn từ thực tiễn sinh động, không bị đóng khung trong những lý thuyết, những ý chí chủ quan.

Muốn làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc cần phải cầu thị, phải lắng nghe và tôn trọng những ý kiến của nhân dân, cho dù đó là ý kiến trái chiều; bởi suy cho cùng, cái mới, cái hay thường xuất hiện từ những ý kiến khác nhau và có tính thực tiễn sâu sắc.

Thứ tư: Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của Đảng, của chính quyền; Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục giữ đúng vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Theo đó, cần phải chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời xem xét, đề xuất giải quyết, không đợi đến lúc người dân “kêu cứu” thì Mặt trận mới vào cuộc.

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân; coi trọng và phát huy hiệu quả bài học lớn về trọng dân, gần dân, sát dân, an dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để hướng đến mục tiêu: “Đảng nói, dân tin; mặt trận, đoàn thể vận động dân theo; chính quyền làm, dân ủng hộ”, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thứ năm: Phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong triển khai, vận động thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng phản ánh đúng thực trạng, đúng tâm trạng của cử tri, của người dân, đúng tình hình thực tế của đời sống xã hội tại các kỳ họp hội đồng nhân dân; đặc biệt chú trọng công tác tập hợp, tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trách nhiệm giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phải đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là những cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, kỹ năng tuyên truyền, vận động “cùng đi, cùng ở, cùng làm” với nhân dân.

Thứ sáu: Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị về vai trò, vị trí quan trọng của công tác Mặt trận, của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Về phần mình, Mặt trận các cấp cần phải có cách nghĩ, cách làm mới để ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp, các giai tầng trong xã hội; bởi có những phương thức, hình thức ngày hôm qua là đúng nhưng sẽ không còn phù hợp đối với ngày hôm nay.

Mặt khác, phải tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, góp ý theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị; giám sát, phản biện xã hội phải đi đến cùng của sự việc, phải phù hợp với khả năng của Mặt trận, để qua đó đạt được kết quả thiết thực, kết quả theo mong muốn.

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Tại Đại hội này, ngoài việc đánh giá, kiểm điểm công tác Mặt trận của nhiệm kỳ, đại biểu Đại hội cần tập trung thảo luận, hiệp thương dân chủ để cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đúng tiêu chuẩn, đảm bảo cơ cấu, thành phần. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới phải thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Mặt trận các cấp cần xây dựng quy chế làm việc, hoàn chỉnh chương trình, ban hành các nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, nhằm tạo ra những bước tiến mới, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng ta tin tưởng rằng: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI sẽ tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, làm nền tảng vững chắc góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Đại hội, các vị khách quý, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, quý đại biểu và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGUYỄN VĂN DANH
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang


 

.
.
.