Thứ Sáu, 07/06/2024, 20:58 (GMT+7)
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về tư tưởng, chính trị và xây dựng Đảng

(ABO) Đó là quan điểm chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy Tiền Giang Châu Thị Mỹ Phương tại Hội nghị sơ kết công tác TG 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 vào chiều 7-6. 
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Ban TG Tỉnh ủy; Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban TG Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban TG các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác TG trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Ban TG cấp ủy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, khoa giáo, văn nghệ…
 
 
Nổi bật trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban TG Tỉnh ủy chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” (gọi tắt là Chuyên đề năm 2024).
 
Trên cơ sở đó, Ban TG Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 66-HD/BTGTU về thực hiện Chuyên đề năm 2024. Qua đó, các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
 
Đồng thời, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện có hiệu quả, đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. 
 
Các đại biểu phát biểu tham luận, thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu phát biểu tham luận, thảo luận tại hội nghị.
Trong việc thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư, Ban TG các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng bám sát nội dung chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội, được đông đảo nhân dân quan tâm. 
 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; khoa giáo - văn hóa, văn nghệ; lý luận chính trị; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được Ban TG các cấp quan tâm, thường xuyên thực hiện nghiêm túc. Nhất là thường xuyên biên tập, viết bài về gương anh hùng liệt sĩ, những cựu tù kháng chiến trung kiên, một lòng vì dân vì nước, vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam được đăng tải trên trang Thông tin điện tử Ban TG Tỉnh ủy Tiền Giang để giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng các cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 
 
Trưởng Ban TG Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương cũng đã chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong hoạt động TG ở một vài đơn vị chưa theo kịp yêu cầu mới và thực tiễn đặt ra; một số cán bộ, công chức làm công tác TG còn thiếu sáng tạo, còn thụ động, trông chờ vào kế hoạch.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trưởng Ban TG Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Để 6 tháng cuối năm 2024 thực hiện công tác TG đạt hiệu quả cao, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương nhấn mạnh: Cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về tư tưởng, chính trị và công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo và hiện đại để đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tế hiện nay…
LÊ NGUYÊN
 
.
.
.