Thứ Hai, 10/06/2024, 10:43 (GMT+7)
.
ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG:

Chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn Thanh niên, đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay.

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ  ĐỊCH

Sử dụng mạng xã hội (MXH) đã không còn là trào lưu mà là nhu cầu thiết thân của đa số thanh niên hiện nay. Tuy nhiên, trong khi nhiều bạn trẻ biết cách sử dụng MXH như một công cụ thông minh hỗ trợ cho cuộc sống và việc học thì không ít người lại “lạc đường”, bị MXH dẫn dắt một cách bị động, từ đó có những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, gây ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác điều hành, quản lý của Nhà nước.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đoàn khối) Võ Nguyễn Nam Anh cho biết: Các thế lực thù địch tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó quan trọng nhất là do MXH tại Việt Nam có tốc độ lan truyền tin tức nhanh, khả năng phát tán thông tin rộng rãi và miễn phí... Tính đến cuối năm 2021, tại Việt Nam có gần 76 triệu người dùng MXH Facebook và Zalo, YouTube, trong đó có khoảng 60 triệu người sử dụng để chia sẻ, đăng tải thông tin, giải trí… phần lớn số này đang là thanh niên (từ 16 - 30 tuổi).

 Tuổi trẻ Đoàn khối tỉnh chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tuổi trẻ Đoàn khối tỉnh Tiền Giang chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đã lợi dụng MXH để bịa đặt, thông tin sai sự thật, xuyên tạc với mục đích tác động tiêu cực, làm “chuyển hóa” suy nghĩ, ý chí, bản lĩnh và tư tưởng của thanh niên đối với Đảng. Thủ đoạn chống phá nhằm vào thanh niên ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn, chúng ra sức lợi dụng một số vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết kịp thời để kích động thanh niên, lôi kéo tụ tập - khiếu kiện đông người, gây mất trật tự, an ninh. Cùng với đó là không ngừng cổ vũ lối sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, bất chấp đạo lý, pháp luật, kỷ cương...

Thực tiễn cho thấy, một bộ phận thanh niên đã có những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Điều này trực tiếp đặt ra nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh chính trị cho thanh niên, đặc biệt phải xây dựng cho được ý thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

TRANG BỊ KỸ NĂNG ĐỂ THANH NIÊN TỰ SÀNG LỌC

Chắc chắn rằng trong thời gian tới, công nghệ thông tin sẽ không ngừng phát triển và các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng triệt để MXH để thực hiện mưu đồ chính trị xấu xa, đen tối chống phá Đảng và Nhà nước. Trong cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng này, bên cạnh kế thừa những cách thức và phương pháp vốn có, Đoàn Thanh niên cần có cách làm đổi mới, sáng tạo để tìm ra được những phương thức hữu hiệu nhằm đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững “linh hồn, mạch sống” của Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Đoàn các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Thanh niên là đội dự bị tin cậy và kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Ở mỗi thời kỳ, thanh niên đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa phần thanh niên đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong khi được dìu dắt, tập hợp kết thành một khối thống nhất, đoàn kết.

Để giữ vững thành trì của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, hơn ai hết, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng muốn phát huy được vai trò hạt nhân của thanh niên trong đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đòi hỏi tổ chức Đoàn cần trang bị cho đoàn viên, thanh niên những hiểu biết nhất định về chính trị, tư tưởng, tạo khả năng “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu khi tham gia MXH.

Ngoài ra, để việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH ngày một hiệu quả, các cơ sở Đoàn trong Đoàn khối cần phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ Đoàn khi tham gia MXH phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời, phải luôn theo dõi, giám sát và phản biện lại các luận điệu sai trái, mang tính chất thù địch.

Nhận thức rõ điều này, Đoàn khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, tập trung tuyên truyền kiến thức an ninh mạng, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật mỗi khi tham gia, tương tác, chia sẻ, bình luận, hưởng ứng bài viết trên các trang MXH.

Chủ động có thái độ, ứng xử không bình luận, chia sẻ với những bài viết có nội dung xấu, xuyên tạc cách mạng; đồng thời, đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, giả mạo, viết không đúng tôn chỉ, mục đích, viết theo lối suy diễn một chiều... và kiên quyết không đọc, xem những bài viết ở các trang mạng, “block” video của những phần tử chống đối, phản động. Đối với những bài viết hay, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì chủ động tương tác, chia sẻ, ủng hộ, tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đẩy lùi những thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng.

Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong những năm qua, Đoàn khối đã triển khai thực hiện tốt mô hình “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để lan tỏa những thông tin tốt đẹp đoàn viên, thanh niên và xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên MXH được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện một cách tích cực.

Cùng với đó, phát triển lực lượng đấu tranh trên không gian mạng thông qua việc thực hiện mã hóa lệnh triển khai đấu tranh đến 100% cán bộ Đoàn chuyên trách. Củng cố, nâng cao chất lượng thành viên CLB Lý luận trẻ, nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên để kịp thời phát hiện những diễn biến lệch lạc, từ đó có giải pháp cảm hóa, chấn chỉnh, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên.

LÊ PHƯƠNG

 

.
.
.