Thứ Tư, 12/06/2024, 10:23 (GMT+7)
.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội

Nhận thức công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo (TG) các cấp của tỉnh Tiền Giang đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực.

KHÔNG ĐỂ PHÁT SINH “ĐIỂM NÓNG”

Thời gian qua, việc nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh được các địa phương, đơn vị và đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu DLXH triển khai thực hiện khá hiệu quả. Mạng lưới cộng tác viên DLXH các cấp đã trở thành lực lượng quan trọng, là kênh nắm bắt, tập hợp, phản ánh và cung cấp thông tin.

Hội nghị giao ban công tác nghiên cứu DLXH được tổ chức hằng tháng của Ban TG Thành ủy Mỹ Tho. Nguồn: Ban TG Thành ủy Mỹ Tho cung cấp.
Hội nghị giao ban công tác nghiên cứu DLXH được tổ chức hằng tháng của Ban TG Thành ủy Mỹ Tho. Nguồn: Ban TG Thành ủy Mỹ Tho cung cấp.

Từ đó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội đều được Ban TG các cấp kịp thời nắm bắt, tổng hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền nắm bắt thông tin một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên trách kiểm tra, giải quyết, nhằm khắc phục những tồn tại, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban TG Thị ủy Cai Lậy Trần Văn Độ cho biết, thực hiện Kết luận 100 ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH”, Ban TG Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành và thực hiện Quy chế hoạt động của cộng tác viên nghiên cứu DLXH cấp thị xã.

Hằng tháng, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH từ thị xã đến cơ sở đã kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và thị xã; những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Hệ thống TG của thị xã đã tích cực nắm bắt dư luận xã hội bằng hình thức lấy ý kiến khảo sát, thăm dò bằng hình thức trực tuyến theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban TG Tỉnh ủy và của cấp ủy. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương” - đồng chí Trần Văn Độ cho biết thêm.

Để kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng DLXH, Phó Trưởng Ban TG Thành ủy Mỹ Tho Dương Văn Vũ cho biết, Ban TG Thành ủy Mỹ Tho lập group Zalo cộng tác viên phản ánh DLXH gồm có 43 đồng chí. Thông qua group này, cộng tác viên có thể phản ánh trực tiếp những nội dung được nhân dân quan tâm, từ đó việc giải quyết các phản ánh kịp thời hơn, thay vì phải chờ đến cuộc họp giao ban hằng tháng để phản ánh.

Điển hình trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban TG Thành ủy đã tiếp nhận 52 ý kiến với những nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường; việc đăng ký các thủ tục hành chính trực tuyến; tình hình hạn, mặn, tình hình dịch bệnh...

Trên cơ sở đó, Ban TG Thành ủy phối hợp tốt với các ngành chức năng trong việc phản hồi thông tin do cộng tác viên và lực lượng cung cấp thông tin phản ánh đã giải quyết được phần nào những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, theo Ban TG Tỉnh ủy, cần chủ động nắm bắt DLXH kịp thời, chính xác để có những đề xuất, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả khi có vấn đề nhạy cảm xảy ra, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Đồng chí Dương Văn Vũ đề nghị: Trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong nội bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị từ thành phố đến cơ sở về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết phải nắm bắt DLXH.

Ghi nhận từ thực tế tại các địa phương, công tác điều tra, nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy phường, xã chưa thật sự quan tâm đến công tác nắm bắt và phản ánh DLXH.

Đội ngũ làm công tác DLXH ở một số ít địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động; còn có cộng tác viên mới chỉ nắm bắt, phản ánh một chiều, chưa chủ động, kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhất là tin “nóng”, “nhạy cảm”, chất lượng thông tin chưa cao, thường chỉ dừng lại ở phản ánh sự kiện, sự việc, thiếu phân tích, đánh giá, chưa đề xuất được nhiều giải pháp tích cực trong việc xử lý, giải quyết, khắc phục những vấn đề được phản ánh... đã và đang là vấn đề cần sớm có biện pháp khắc phục.

Điều quan trọng là nâng cao trách nhiệm của Ban TG Thành ủy, Ban TG cơ sở và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan; chú trọng việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình hình mới...

Còn đồng chí Trần Văn Độ cho rằng, cần tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH nhằm trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện công tác chuyên môn trong điều tra, nắm bắt, định hướng DLXH, kịp thời nắm tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách đúng.

Từ đó hình thành các luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

LÊ NGUYÊN

.
.
.