Thứ Năm, 11/07/2024, 17:11 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Triển khai hiệu quả việc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên.

(ABO) Chiều 11-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp với quyết tâm chính trị cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ủy ban kiểm tra cấp huyện
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ủy ban Kiểm tra cấp huyện.

Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được chú trọng thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. 

 Đồng chí Tăng Minh Nghĩa, Vụ địa bàn 8, Ủy ban kiểm tra trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Tăng Minh Nghĩa, Vụ địa bàn 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra thường xuyên đối với 173 đảng viên và 87 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, có 169 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 2 đảng viên thực hiện chưa tốt và 1 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; 87 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Về kiểm tra dấu hiệu vi phạm, có 42 đảng viên và 5 tổ chức đảng được kiểm tra. Kết quả cả 42 đảng viên vi phạm, trong đó có 16 trường hợp vi phạm mức độ phải thi hành kỷ luật và cả 5 tổ chức được kiểm tra đều vi phạm nhưng chưa tới mức xử lý kỷ luật.

Về giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với hơn 380 đảng viên và hơn 200 tổ chức đảng, kết quả tất cả đảng viên và tổ chức đảng đều thực hiện tốt nội dung chuyên đề được giám sát.
 
Về thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên, trong 6 tháng qua cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 30 đảng viên, trong đó vi phạm chủ yếu là vi phạm điều đảng viên không được làm; Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 41 đảng viên, trong đó có 5 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng.   
 
Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy trình, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chia sẻ những ưu điểm nổi bật, kinh nghiệm hay, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng 6 tháng cuối năm 2024.
 
Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong 6 tháng đầu năm được cấp ủy, Ủy viên Kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện, tuy nhiên số lượng có giảm so với cùng kỳ năm 2023. Công tác phối hợp thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhận của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới…
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
 
Hội nghị đã thống nhất phương hướng công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện vi phạm, từ đó chủ động tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra như kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, kiểm tra tài chính Đảng (về thu chi ngân sách, sản xuất, kinh doanh và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí).
 
Tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 theo điều 30 Điều lệ Đảng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế, nâng cao chất lượng, hiệu quá các cuộc kiểm tra, giám sát. Tham mưu giúp cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giảm sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2024.
 
Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý cấp ủy các cấp triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giảm sát năm 2024 đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.
 
Đồng chí Võ Văn Bình yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo chương trình, kế hoạch đề ra. Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ đảng viên, nhân sự đại hội đảng. Tập trung thẩm định, thẩm tra nhân sự tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp cũng như chuẩn bị nhân sự cho Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Tiếp tục triển khai các nội dung công tác xác minh tài sản, thu nhập đối với các đồng chí diện cấp ủy quản lý. Tiếp tục nắm tình hình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2024.
 
THỦY HÀ
 
 
 
 

 

.
.
.