Bệnh giáo điều mới trong một bộ phận cán bộ, đảng viên
Bệnh giáo điều mới trong một bộ phận cán bộ, đảng viên
Trước thời kỳ đổi mới, đất nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nguyên nhân căn bản được Đại hội VI đánh giá là do chúng ta rơi vào tình trạng máy móc, giáo điều.
17:59 | 16/05/2024
Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước
Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước
Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước.
08:41 | 04/05/2024
Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Cán bộ, đảng viên là hạt nhân xây dựng tổ chức cơ sở đảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân; thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
21:00 | 25/04/2024
Phê phán thói vô cảm,
Phê phán thói vô cảm, "vì dân suông" của một bộ phận cán bộ, đảng viên
Thời nay, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện chỉ nói mà không làm, chỉ hứa rồi để đấy, chỉ thề thốt mà không hành động, người dân gọi đó là những kẻ nói suông, hứa suông, thề suông.
10:44 | 18/04/2024
Bài 3: Ba điều cốt yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân
Bài 3: Ba điều cốt yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân
Chúng ta cần giữ vững niềm tin khoa học, bồi dưỡng tình cảm cách mạng và trau dồi bản lĩnh chính trị. Đó là ba điều cốt yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.
14:04 | 08/04/2024
Bài 2: Thực tiễn đổi mới của Việt Nam khẳng định giá trị, sức sống đường lối chính trị của Đảng
Bài 2: Thực tiễn đổi mới của Việt Nam khẳng định giá trị, sức sống đường lối chính trị của Đảng
Độc lập dân tộc và CNXH, thể hiện sự vững vàng về lập trường, quan điểm, về phương hướng, đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.
16:56 | 07/04/2024
Bài 1: Sự phát triển lý luận chính trị và bản lĩnh sáng tạo của đảng chân chính cách mạng
Bài 1: Sự phát triển lý luận chính trị và bản lĩnh sáng tạo của đảng chân chính cách mạng
Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng.
20:26 | 04/04/2024
Bài cuối: Nuôi dưỡng, vun trồng khát vọng đẹp
Bài cuối: Nuôi dưỡng, vun trồng khát vọng đẹp
Nguy cơ lây lan, tác động tiêu cực của lối sống thực dụng, sùng bái đồng tiền đến phần còn lại của giới trẻ là điều không thể lơ là, xem nhẹ.
21:34 | 17/03/2024
Bài 2: Vì sao dễ đánh mất mình?
Bài 2: Vì sao dễ đánh mất mình?
Suy nghĩ có tiền là có tất cả, nhiều tiền đồng nghĩa với thành công, việc đánh đồng tiền bạc với mục tiêu, lý tưởng sống đã dẫn dụ một bộ phận người trẻ vào chỗ lầm đường lạc lối.
10:01 | 15/03/2024
Bài 1: Kiếm tiền theo kiểu... bất chấp
Bài 1: Kiếm tiền theo kiểu... bất chấp
Nhịp sống hiện đại với sự tiến bộ vượt bậc của kỹ thuật, khoa học-công nghệ làm cho đời sống của giới trẻ ngày càng bị lệ thuộc vào vật chất nhiều hơn.
20:40 | 14/03/2024
.
.