.

Thực hiện Nghị quyết 28 giúp thay đổi tác phong làm việc

Cập nhật: 15:37, 15/11/2019 (GMT+7)

(ABO) Sáng 15-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Triển khai Quyết định 28, đến nay đã có 95/95 đơn vị bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo đó, từ giữa tháng 3-2019 đến nay, có tổng số trên 230.000 văn bản điện tử được gửi và trên 627.000 văn bản điện tử được nhận giữa các cơ quan hành chính.

Tại Tiền Giang, việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia được thực hiện nghiêm túc; đã hoàn thành phản hồi 6 trạng thái văn bản gồm: Từ chối, đã đến, đã tiếp nhận, phân công, đang xử lý, hoàn thành...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Việc triển khai hiệu quả Quyết định 28 của Chính phủ có tác động tích cực, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từ giải quyết công việc trên giấy tờ sang môi trường điện tử. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

LÝ OANH

 

 

.
.
.