.

Chỉ số PAR index và SIPAS 2019 của Tiền Giang được cải thiện rõ rệt

Cập nhật: 12:12, 20/05/2020 (GMT+7)

Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của Tiền Giang vừa được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố đạt 79,68 điểm, hạng 48/63 tỉnh, thành. Năm 2018 chỉ số này của tỉnh đạt 73,69 điểm, hạng 54/63 tỉnh, thành.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2019) của Tiền Giang cũng vừa được công bố, đạt 83,39 điểm, hạng 43/63 tỉnh, thành. Năm 2018 chỉ số này của tỉnh đạt 76,42 điểm, hạng 51/63 tỉnh, thành.

Thứ hạng và điểm số của các chỉ số trên ở tỉnh được cải thiện rõ rệt so với năm 2018 chứng tỏ nỗ lực cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước hướng đến làm hài lòng người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khiêm tốn khi Chỉ số PAR index 2019 của Tiền Giang ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đứng trên tỉnh Cà Mau, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre; còn Chỉ số SIPAS 2019 của Tiền Giang ở khu vực này chỉ đứng trên tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Kiên Giang và TP. Cần Thơ.

M.T

.
.
.