Thứ Năm, 23/02/2023, 17:25 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực

(ABO) Ngày 23-2, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 
Năm 2022, CCHC có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Mức hài lòng chung của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ rất cao 99,38% (rất hài lòng 61,29%, khá hài lòng 25,23% và hài lòng 12,87%). Trong năm, 100% danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực được cập nhật, công bố công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%. 
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Tổ chức gặp gỡ người dân và doanh nghiệp rộng khắp trên địa bàn tỉnh với 376 buổi gặp gỡ có 21.326 người dân tham dự; ghi nhận và giải quyết gần 4.000 ý kiến; góp phần giúp chính quyền cơ sở cải thiện hơn nữa công tác quản trị, hành chính công, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã giảm 11 đơn vị sự nghiệp công lập; lũy kế từ năm 2016 đến hết năm 2022, tỉnh Tiền Giang đã giảm được 121 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, đạt 16,4%.
 
Trong xây dựng và phát triển chính quyền số, năm 2022, tỉnh đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai thực hiện xây dựrng chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến xã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; liên thông với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương qua Trục liên thông quốc gia (VDXP) và tích hợp chữ ký số. Tổng số văn bản trao đổi trên hệ thống trong năm 2022 là hơn 2,4 triệu văn bản (chiếm 21%); tỷ lệ văn bản ký số đạt trên 90%; tỷ lệ văn bản ký số cá nhân đạt 65%.
 
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến của các sở, ngành, địa phương chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như những kinh nghiệm của đơn vị trong giải quyết TTHC; đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp cho công tác CCHC, xây dựng chính quyền số trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh khẳng định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, triển khai các chủ trương biện pháp duy trì, cải thiện chỉ số và nâng cao chỉ số CCHC; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023.
 
Khen thưởng các tập thể có thành tích.
Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác CCHC năm 2022.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thể chế, thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đẩy mạnh xây dựng các chính sách, phương án hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư, khuyến khích người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
 
 
Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC; kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về TTHC. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, HTX để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, nhất là tháo gỡ những khó khăn về TTHC, rút ngắn quy trình giải quyết TTHC, nhanh gọn, giảm phiền hà. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.
 
Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác CCHC năm 2022.
LÊ PHƯƠNG
 
 
.
.
.