Thứ Hai, 26/10/2020, 16:46 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG:

Bàn giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(ABO) Ngày 26-10, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Trong buổi tọa đàm, các tham luận trình bày các nội dung, gồm: Thực trạng và giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Chi bộ 2; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm và liên hệ vận dụng trong công việc.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ngoài ra, các tham luận còn nêu những kết quả đạt được trong công tác phối hợp chính quyền triển khai, phát động đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; vai trò của Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền giáo dục đoàn viên về tư tưởng chính trị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị...

LÝ OANH

 

 

.
.
.