Thứ Tư, 15/11/2023, 13:22 (GMT+7)
.

Huyện Cái Bè: Hỗ trợ nâng chất hoạt động của hợp tác xã

Thời gian qua, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tập trung hỗ trợ, củng cố và nâng chất các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn. Qua đó, hoạt động của các HTX có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình HTX điển hình.

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Các HTX nông nghiệp tại huyện Cái Bè chú trọng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Các HTX nông nghiệp tại huyện Cái Bè chú trọng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Xác định phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX huyện Cái Bè đã triển khai nhiều hoạt động để củng cố, nâng chất, đổi mới, phát triển các HTX trên địa bàn. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT để làm thay đổi cách nhìn của người dân về mô hình HTX kiểu mới.

Những HTX hoạt động theo Luật HTX đã thể hiện rõ vai trò đại diện quyền lợi cho nông dân nên được người dân tin tưởng. Khi tham gia HTX, người dân được hưởng lợi trực tiếp thông qua các dịch vụ và đa số HTX đảm bảo đầu ra sản phẩm sau thu hoạch bằng cách liên kết chuỗi sản xuất với công ty, doanh nghiệp.

Đến nay, toàn huyện có 27 HTX (25 HTX nông nghiệp, 2 HTX phi nông nghiệp). Trong đó, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ có 10 HTX, cây ăn trái 14 HTX, rau màu 1 HTX, với trên 7.600 thành viên.

Thời gian qua, huyện đã phối hợp cùng các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng chất hoạt động các HTX trên địa bàn. Cụ thể, địa phương đã phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về Luật HTX; bồi dưỡng kiến thức quản lý KTTT cho Ban quản trị, Ban kiểm soát HTX và cán bộ quản lý KTTT các xã, thị trấn.

Công tác tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức về hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành, thực hiện tốt chế độ kế toán. Địa phương còn hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn tại các HTX. Đến nay, huyện được tỉnh phê duyệt chọn 5 cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX. Đặc biệt, huyện đã tập trung hỗ trợ phát triển hạ tầng các HTX.

Cụ thể, năm 2019, địa phương đã hỗ trợ kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng đầu tư trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn, trạm điện, trụ sở làm việc… cho 4 HTX nông nghiệp; năm 2020 hỗ trợ kinh phí khoảng 5,6 tỷ đồng đầu tư trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn, trạm điện… cho 7 HTX nông nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung hỗ trợ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các HTX theo Nghị định 98/2018 của Chính phủ và Nghị quyết 07/2019 của HĐND tỉnh. Kết quả, các HTX đã xây dựng vùng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung; kiểm soát chất lượng và nguồn gốc xuất xứ vật tư đầu vào, đầu ra; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng VietGAP.

Theo UBND huyện Cái Bè, nhờ tập trung triển khai đồng bộ các chính sách hỗ  trợ, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực. Hầu hết các HTX đều xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số HTX hoạt động thu mua nông sản đạt hiệu quả như: HTX Hòa Lộc (xã Hòa Hưng), HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Mỹ Quới, HTX Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Thiên Hộ, HTX Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Tân Hưng (xã Tân Hưng), HTX DVNN Mỹ Lương (xã Mỹ Lương), HTX DVNN Mỹ Lợi A…

Một số HTX tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đã có sản phẩm chủ lực được công nhận với thứ hạng cao. Đến nay, trên địa bàn huyện có 17 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao.

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ HTX

Theo UBND huyện Cái Bè, để từng bước thúc đẩy, nâng cao hoạt động của các HTX trên địa bàn, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung thực hiện các giải pháp. Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường vận động, tuyên truyền người dân tham gia HTX, xem đây là cuộc cách mạng của nông dân.

 Hoạt động thu mua nông sản của nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Cái Bè đạt hiệu quả cao.
Hoạt động thu mua nông sản của nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Cái Bè đạt hiệu quả cao.

Một trong những giải pháp quan trọng là triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển HTX; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương. Trong đó, địa phương tập trung hỗ trợ các nội dung, hạng mục cấp thiết đối với KTTT, tránh dàn trải để nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Đồng thời, rà soát các cơ chế, chính sách quản lý, ưu đãi, hỗ trợ đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế.

Huyện sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động của HTX thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, kỹ thuật sản xuất; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX.

Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ HTX thu hút thêm thành viên, tăng vốn góp, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập mới HTX; vận động các HTX cùng ngành, nghề, lĩnh vực tham gia thành lập các liên hiệp HTX để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các thành viên nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản phẩm của địa phương.

Huyện sẽ tập trung phát triển mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX điển hình, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm; tư vấn, cung cấp thông tin cho các HTX về điều kiện, tiêu chí thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm để mở rộng quy mô hoạt động.

Địa phương sẽ hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số đối với các HTX đủ năng lực, điều kiện; chú trọng phát huy nguồn nội lực của HTX, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nguồn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản xuất và chế biến…

Một trong những nội dung quan trọng mà huyện đưa ra là tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về HTX; thường xuyên rà soát, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Hằng năm, huyện sẽ lồng ghép nhiệm vụ phát triển HTX vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đồng thời, gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa KTTT từng bước trở thành hạt nhân kinh tế tại khu vực nông thôn…

T. ĐẠT

.
.
.