Thứ Năm, 11/07/2024, 16:35 (GMT+7)
.

Ngành Thanh tra: 6 tháng đầu năm phát hiện 19 vụ việc tham nhũng

(ABO) Sáng 11-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Tiền Giang có Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Hồ Hữu Nghị.
 
6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 59.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế trên 92.783 tỷ đồng, 292,5 ha đất, kiến nghị thu hồi 59.431 tỷ đồng, 24,9 ha đất. 
 
Trong kỳ, có 163.301 lượt người đến các cơ quan hành chính khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 12,8% so với cùng kỳ; tiếp nhận 231.016 đơn các loại, đã xử lý 224.939 đơn. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện 19 vụ việc tham nhũng với 29 người, 15 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 22 người.
 
Đại biểu dự tại điểm cầu Tiền Giang.
Đại biểu dự tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đánh giá làm rõ hơn những ưu điểm, kết quả nổi bật, hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới.
 
Những tháng còn lại của năm 2024, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra của năm và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận những kết quả đạt được của toàn ngành thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ theo đúng tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Tiếp tục triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và rà soát, hoàn thiện thể chế thuộc chức năng quản lý; tổ chức thực hiện kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ, nhất là tập trung ban hành các thông tư nghiệp vụ theo thẩm quyền để triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định, nghị quyết hướng dẫn thi hành; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
HÀ NAM
 
 
.
.
.