Thứ Năm, 11/05/2017, 20:39 (GMT+7)
.

UBND tỉnh sơ kết xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ

Ngày 10-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, năm 2016, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh và các địa phương thường xuyên được kiện toàn, luôn xác định rõ quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh, xây dựng công trình phòng thủ và xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) ở các địa phương đã đi vào nề nếp, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp, chất lượng giáo dục QP-AN được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Lê Văn Hưởng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

THANH LÂM

.
.
.