Thứ Hai, 13/02/2023, 15:08 (GMT+7)
.

Xã Tam Hiệp làm tốt công tác tuyển quân năm 2023

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý thanh niên trong độ tuổi và thực hiện nghiêm các quy định về tuyển quân nên xã Tam Hiệp luôn hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Để công tác tuyển quân năm 2023 thực hiện đúng quy trình, bảo đảm đúng thời gian quy định, đạt số lượng và chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu được giao, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện và thực tiễn tình hình địa phương, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu kịp thời Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Tam Hiệp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển quân năm 2023.

Hội đồng NVQS xã Tam Hiệp đến nhà thăm hỏi, động viên công dân trúng tuyển NVQS năm 2023.
Hội đồng NVQS xã Tam Hiệp đến nhà thăm hỏi, động viên công dân trúng tuyển NVQS năm 2023.

Trong đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật NVQS, các chế độ, chính sách trong thực hiện NVQS và chủ trương tuyển quân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS thông suốt, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm Luật NVQS.

Đồng thời, tham mưu kiện toàn Hội đồng NVQS đủ số lượng, đúng thành phần quy định, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Hội đồng NVQS quản lý chặt chẽ công dân trúng tuyển, nắm chắc tình hình tư tưởng của từng công dân và gia đình để kịp thời giải quyết, không để bị động; gắn trách nhiệm của từng Ủy viên Hội đồng NVQS với kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Cùng với đó là chú trọng bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến công tác tuyển quân cho cán bộ mới bổ sung; thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” từ địa phương; thực hiện tuyển quân cho các đơn vị quân đội và đối với công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân cùng một thời gian, địa điểm và cùng một Hội đồng khám sức khỏe.
 
ĐẢM BẢO ĐÚNG QUY ĐỊNH

Xã tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 theo đúng quy định của Luật Công an nhân dân, Nghị định 70/2019 ngày 23-8-2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và Kế hoạch tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Xã Tam Hiệp có gần 30 năm lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân, luôn đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Kế thừa truyền thống của các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ, năm 2023, cả hệ thống chính trị xã Tam Hiệp vào cuộc với phương châm tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó. Từng Ủy viên Hội đồng NVQS xuống trực tiếp nhà động viên công dân trúng tuyển, nắm chắc tình hình tư tưởng của từng công dân và gia đình trước tết và sau Tết Nguyên đán 2023. Kết quả, công tác giao, nhận quân của xã đã bảo đảm 100% quân số và hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Thanh niên lên đường nhập ngũ với tâm thế vui vẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong thời gian tới”

CHỦ TỊCH UBND XÃ TAM HIỆP PHAN THÀNH VĂN

Đồng thời, thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên về thứ tự các bước trong tuyển quân, từ sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tạm hoãn, miễn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, thực hiện công bằng xã hội; gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với chất lượng giao quân của từng địa phương; hạn chế thấp nhất đơn, thư thắc mắc, khiếu nại của công dân về công tác tuyển quân.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Hiệp Huỳnh Trần Anh Phương cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân. Theo đó, xét duyệt lần 1 xã Tam Hiệp có 98/637 công dân, điều khám sức khỏe NVQS 73 công dân, khám đạt 28/73 công dân.

Năm 2023, xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 18 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, 15 công dân nhập ngũ NVQS, 3 công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ Công an nhân dân. Qua kết quả tuyển chọn đã trao lệnh nhập ngũ cho 18 công dân.

Về trình độ học vấn đại học, có 1 thanh niên, cao đẳng 3 thanh niên, trình độ cấp trung học phổ thông 1 thanh niên; trình độ cấp trung học cơ sở 14 thanh niên. Địa phương đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các bước trong công tác tuyển quân và các công dân được tuyển chọn đã chấp hành tốt mọi quy định, hăng hái lên đường nhập ngũ”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, xã đã tổ chức tốt ngày hội tòng quân đạt kết quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HOÀI THU

.
.
.