Thứ Tư, 29/05/2024, 09:30 (GMT+7)
.
CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN CHÍ TRUNG:

Mặt trận các cấp là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hôm nay, ngày 29-5-2024, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra ngày làm việc thứ hai. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Nguyễn Chí Trung cho biết:

MTTQ Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đạt được một số kết quả nổi bật:

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng phát huy dân chủ; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên, tạo được thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Triển khai rộng khắp và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”  đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được triển khai thực hiện đồng bộ, với nhiều mô hình mới, cách làm hay hiệu quả, đã được các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao, ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững nông thôn mới.

Đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào chiều ngày 28-5. 				                  Ảnh: LÊ PHƯƠNG - HÀ NAM
Đại biểu trao đổi bên lề Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào chiều ngày 28-5. Ảnh: PHƯƠNG NAM

5 năm qua, nhân dân tham gia đóng góp trên 45.100 ngày công, nạo vét được trên 912 tuyến kinh, mương thủy lợi nội đồng; đóng góp trên 894 tỷ đồng để làm đường giao thông, công trình công cộng, tự nguyện hiến gần 2,823 triệu m2 đất và đóng góp 63.792 ngày công trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng hạ tầng thiết yếu, góp phần xây dựng và hoàn thành 142/142 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 100%), 55 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 6/8 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 Tiền Giang trở thành tỉnh nông thôn mới.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được xác định là công tác rất quan trọng, luôn được Mặt trận chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, được thực hiện theo hướng: Ngày càng đổi mới, thiết thực, có trọng tâm và hiệu quả, từ đó tác động về mặt xã hội mạnh mẽ hơn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi cấp, mọi ngành và của nhân dân.

Mặt trận các cấp của tỉnh tham gia góp nhiều ý kiến phản biện quan trọng trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ trì thành lập 1.549 đoàn giám sát và phối hợp tham gia giám sát trên 1.500 cuộc; tổ chức 108 hội nghị phản biện và gửi 1.165 văn bản góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, MTTQ còn chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức 526 hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân không ngừng mở rộng dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp, kịp thời giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, qua đó ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội luôn được Mặt trận quan tâm thực hiện, đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng và sữa chữa nhà đại đoàn kết; giúp nhau giảm nghèo bền vững, đã giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã huy động trên 1.400 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 4.298 nhà đại đoàn kết; góp phần giảm hộ nghèo toàn tỉnh còn 0,97%.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, Tiền Giang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng rất nặng nề nhưng với tinh thần: Đoàn kết, tương thân tương ái, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác kêu gọi, vận động trên 61 tỷ đồng và hàng hóa thiết yếu trên 126 tỷ đồng để hỗ trợ, chăm lo và giúp đỡ nhân dân công tác phòng, chống dịch.

Mặt trận thực hiện ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả Quy chế phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đặc biệt là trong bối cảnh cách ly, phong tỏa để phòng, chống đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử, Mặt trận các cấp trong tỉnh vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận theo quy định của pháp luật góp phần rất quan trọng vào sự thành công trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo, MTTQ Việt Nam các cấp là cầu nối quan trọng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường...

Mặt trận luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi hoạt động, sinh hoạt của tôn giáo thực hiện đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

Mặt trận luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân, có vai trò quan trọng, là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống Mặt trận.

Hằng năm, MTTQ tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn, tạo sự gắn bó, đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, thực sự là ngày hội của toàn dân.

* PV: Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã rút ra được bài học kinh nghiệm quý nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Từ thực tiễn công tác mặt trận nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm cơ bản sau:

Thứ nhất, chấp hành và tranh thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của cấp ủy Đảng đối với toàn bộ hoạt động của Mặt trận. Do đó, mọi hoạt động của Mặt trận phải bám sát chủ trương, nghị quyết định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy địa phương.

Thứ hai, hoạt động của Mặt trận phải hướng đến đáp ứng yêu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận không chỉ lắng nghe, mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, tham mưu, đề xuất cấp ủy, kiến nghị với chính quyền, làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thật sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thứ ba, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhất là trong việc chủ trì, hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên; linh hoạt, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nội dung phải bám sát vào yêu cầu thực tiễn cuộc sống của nhân dân, luôn hướng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân nhằm đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận luôn trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân và dân tin tưởng. Phát huy vai trò các tổ chức thành viên, các Ủy viên tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng bộ trong thực hiện các nội dung, chương trình hành động của công tác mặt trận.

Thứ tư, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền và các ngành liên quan, định kỳ xây dựng chương trình phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các bên trong công tác phối hợp.

Thứ năm, tổ chức Mặt trận các cấp và lực lượng cán bộ chuyên trách công tác mặt trận phải có bản lĩnh, uy tín, năng lực và đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nơi nào có người đứng đầu gương mẫu, trách nhiệm, có uy tín và đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết thì nơi đó hoạt động của Mặt trận có hiệu quả, vị thế, vai trò của Mặt trận được củng cố và nâng lên.

* PV: Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận, xứng đáng là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiệm vụ rất quan trọng là hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu và các thành phần, phải thực sự là hình ảnh của trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra.

Ðể tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận, xứng đáng là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

1. Với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, do vậy Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục nêu cao và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, phát huy trí tuệ, khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, phát huy tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực và làm nền tảng quan trọng để góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tập trung vận động mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để mọi người có cuộc sống tốt hơn, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đẩy mạnh phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; nêu cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy mạnh mẽ dân chủ, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng giám sát việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, không ngừng mở rộng dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

3. Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Nâng cao tính tự quản, đoàn kết ở các khu dân cư; phát động và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thực hiện ngày càng có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  góp phần để Tiền Giang hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới vào năm 2025.

4. Mặt trận là ngôi nhà chung, là hình ảnh của trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mà mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, vì vậy Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy những điểm tương đồng, không phân biệt đối xử, thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân để không ngừng phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tính sáng tạo, chủ động, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, sự đóng góp nhiệt tình, hiệu quả của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo, của nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu... tạo thành sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới.

5. Tiếp tục nâng chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, trước hết là cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp đảm bảo phẩm chất, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, am hiểu về kinh tế - xã hội, pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là phải đổi mới cách nghĩ, cách làm; tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận: Hướng mạnh về cơ sở, nâng cao vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thật sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và có vai trò quan trọng, là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống Mặt trận, góp phần xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc thực chất, hiệu quả để mọi người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

PHƯƠNG MAI

(thực hiện)

.
.
.