Huyện Cai Lậy: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
Huyện Cai Lậy: Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
Nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, huyện Cai Lậy xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước xóa bỏ khoảng cách về giới.
08:53 | 29/08/2023
Ngành Giáo dục Tiền Giang với công tác bình đẳng giới
Ngành Giáo dục Tiền Giang với công tác bình đẳng giới
Theo Sở GD-ĐT, thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên về bình đẳng giới.
10:32 | 28/08/2023
Phòng chống bạo lực gia đình: Trách nhiệm không của riêng ai
Phòng chống bạo lực gia đình: Trách nhiệm không của riêng ai
Thời gian qua, các cấp, các ngành, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống BLGĐ.
09:59 | 28/08/2023
Bình đẳng là cơ sở xóa bỏ bạo lực về giới
Bình đẳng là cơ sở xóa bỏ bạo lực về giới
Thực tế cho thấy, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam đang diễn ra khá phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả sự phát triển đất nước.
08:01 | 17/04/2023
Tiền Giang: Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Tiền Giang: Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới“ ở xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho là một trong những mô hình điểm về hiệu quả trong hoạt động này.
09:36 | 01/09/2022
Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Trong những năm qua, Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực nhằm đưa Luật Bình đẳng giới (có hiệu lực từ ngày 1-7-2007) từng bước đi vào cuộc sống.
10:06 | 31/08/2022
Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
09:15 | 26/05/2022
Bình đẳng giới
Bình đẳng giới "Chìa khóa vàng" của hạnh phúc
BĐG là tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ bù đắp những khoảng trống, những bất lợi do đặc điểm giới tính và quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ.
08:19 | 24/05/2022
Tiền Giang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới
Tiền Giang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới
Vai trò của phụ nữ ngày càng được coi trọng. Phụ nữ không chỉ giúp “giữ lửa“ cho mỗi gia đình, mà còn góp phần tạo dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế và sự tiến bộ, văn minh xã hội.
10:06 | 23/05/2022
Chuyển biến về bình đẳng giới từ một mô hình
Chuyển biến về bình đẳng giới từ một mô hình
Mục đích mô hình là nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nếp sống văn hóa của cộng đồng dân cư, công bằng trong gia đình và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
05:09 | 19/12/2021
.
.