Thứ Ba, 06/06/2017, 09:53 (GMT+7)
.
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH:

Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực

Trong thời gian qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã thực hiện nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực tại các công đoàn cơ sở (CĐCS), cùng với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CB-CC-VC-LĐ) và các công tác an sinh xã hội.

Thời gian qua, CĐVC tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CC-VC-LĐ.
Thời gian qua, CĐVC tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CC-VC-LĐ.

Thời gian qua, CĐVC luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bằng nhiều hình thức đến CB-CC-VC-LĐ như: Tổ chức các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Hội thi “Tìm hiểu hiến pháp”… với hàng chục ngàn lượt CB-CC-VC-LĐ tham dự. Qua đó, giúp CB-CC-VC-LĐ nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Hằng năm, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, CĐVC tỉnh đều tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua với nội dung phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia như: “Thi đua lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Cải cách hành chính”, “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”…

Cùng với đó, qua Hội thi “Tìm hiểu Luật Công chức, Luật Viên chức và cải cách hành chính”, CĐVC tỉnh đã vận động CB-CC-VC-LĐ tích cực tham gia thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, cải tiến thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ và được nhân dân tín nhiệm. Thông qua các hoạt động trên, các đơn vị đã tiết kiệm trên 1 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, chống lãng phí… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CC-VC-LĐ. Đồng thời, CĐVC tỉnh đã thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc gồm: “Tập huấn cán bộ Công đoàn cơ sở thông qua họp cụm Công đoàn”; “Củng cố, nâng chất công tác kiểm tra Công đoàn”; “Đào tạo cán bộ CĐCS thông qua việc luân phiên từng Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) điều hành, chủ trì cuộc họp tại cơ sở”. Qua thực hiện các sáng kiến đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB-CC-VC-LĐ, tích cực tham gia với Ban Thường vụ CĐVC tỉnh thực hiện các phong trào của CB-CC-VC-LĐ và hoạt động Công đoàn; giúp CĐVC tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý sử dụng tài sản, tài chính Công đoàn, nắm tình hình thực tế tại các Công đoàn cơ sở và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Công đoàn cấp trên; đồng thời, tạo điều kiện cho tất cả Ủy viên BCH CĐCS phát huy các kiến thức đã được tập huấn về nghiệp vụ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào công tác tại CĐCS.

Bà Trương Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch CĐVC tỉnh, cho biết: “CĐVC tỉnh hoạt động trên tinh thần hướng về cơ sở, xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao. Công tác chỉ đạo đều được thực hiện dựa trên các công trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn luôn được CĐVC tỉnh quan tâm, nhằm nâng cao năng lực làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Trong thực hiện các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thời gian qua, CĐVC tỉnh đã vận động CB-CC-VC-LĐ tham gia đóng góp các quỹ xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em, Mái ấm công đoàn, xây dựng Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma… với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, CĐVC tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 500 trường hợp CB-CC-VC-LĐ và con em, xét đề nghị 6 mái ấm công đoàn và sửa chữa 1 căn nhà; tặng 400 phần quà cho các em học sinh nghèo ở 2 huyện: Tân Phú Đông, Châu Thành… với tổng kinh phí trên 430 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, thể thao cũng được CĐVC tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi qua các cuộc thi như: Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tiểu phẩm, chập cải lương về cải cách hành chính; “Cán bộ công chức tài năng thanh lịch”; Giải cầu lông truyền thống… tạo được không khí vui tươi và rèn luyện sức khỏe cho CB-CC-VC-LĐ sau giờ làm việc căng thẳng.

Với những kết quả trên, CĐVC tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

PHAN THẮNG

.
.
.