Thứ Năm, 30/04/2020, 14:30 (GMT+7)
.

Chỉ số PAPI của Tiền Giang năm 2019: Thăng nhóm, thăng hạng

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2019 được Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) công bố trực tuyến vào sáng ngày 28-4-2020.

Theo đó, Chỉ số PAPI của Tiền Giang năm 2019 đạt 43,21 điểm (tỉnh đạt điểm cao nhất là Đồng Tháp với 46,72 điểm); xếp nhóm trung bình thấp, hạng 38/63 tỉnh, thành; ở Đồng bằng sông Cửu Long xếp trên các tỉnh Vĩnh Long, Long An, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng. Năm 2018, Chỉ số PAPI của Tiền Giang đạt 42,10 điểm, xếp nhóm thấp nhất, hạng 56/63 tỉnh, thành.

Kết quả điểm ở 8 chỉ số nội dung như sau:

1. Tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 4,60 điểm (tỉnh đạt cao nhất 5,81 điểm thuộc về Hà Tĩnh); năm 2018 đạt 4,96 điểm.

2. Công khai, minh bạch đạt 5,08 điểm (tỉnh đạt cao nhất 6,29 điểm thuộc về Quảng Ninh); năm 2018 đạt 4,80 điểm.

3. Trách nhiệm giải trình với dân: 4,52 điểm (tỉnh đạt cao nhất 5,59 điểm thuộc về Quảng Ngãi); năm 2018 đạt 4,31 điểm.

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 7,07 điểm (tỉnh đạt cao nhất 8,19 điểm thuộc về Bến Tre); năm 2018 đạt 7,09 điểm.

5. Thủ tục hành chính công: 7,62 điểm (tỉnh đạt cao nhất 7,69 điểm thuộc về Trà Vinh); năm 2018 đạt 7,21 điểm.

6. Cung ứng dịch vụ: 6,88 điểm (thành phố  đạt cao nhất 7,88 điểm thuộc về Đà Nẵng); năm 2018 đạt 6,82 điểm.

7. Quản trị môi trường: 3,61 điểm (tỉnh đạt cao nhất 4,94 điểm thuộc về Đồng Tháp); năm 2018 đạt 4,8 điểm.

8. Quản trị điện tử: 3,83 điểm (thành phố đạt cao nhất 5,00 điểm thuộc về Đà Nẵng); năm 2018 đạt 2,10 điểm.

Đặc biệt, trong Báo cáo PAPI 2019 có đoạn nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã tiếp cận phát hiện nghiên cứu PAPI một cách tích cực bằng việc tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại tất cả 173 xã/phường/thị trấn trên toàn tỉnh nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

M.T

 

.
.
.