Thứ Ba, 19/05/2020, 20:49 (GMT+7)
.

Thống nhất đề nghị công nhận TX. Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

 (ABO) Chiều 18-5, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu, đề nghị xét công nhận TX. Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

 

Cuộc họp đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng NTM  trên địa bàn TX. Gò Công, Báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn TX. Gò Công. Sau đó nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, của Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh…

Theo đó, hồ sơ đề nghị xét công nhận TX. Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đầy đủ theo quy định; tất cả các xã trên địa bàn TX. Gò Công đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM và đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM; TX. Gò Công không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành bỏ phiếu kín, với kết quả thống nhất đề nghị xét công nhận TP. Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận  TX. Gò Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020 theo đúng quy định.

M.T

.
.
Liên kết hữu ích
.