Thứ Hai, 26/09/2022, 16:49 (GMT+7)
.

Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang: Trợ giúp pháp lý miễn phí vào ngày 10-10 và 9-11-2022

(ABO) Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang vừa triển khai Kế hoạch 31 hướng dẫn các văn phòng luật sư, công ty luật, các chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang hưởng ứng thực hiện các hoạt động hưởng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 - 10-10-2022 ) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11-2022).

Thông qua tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Hiến Pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, nêu cao truyền thống Luật sư Việt Nam; trách nhiệm của luật sư trong việc phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để các văn phòng luật sư, công ty luật, các chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện đạt hiệu quả vai trò trợ giúp pháp lý miễn phí vào ngày 10-10-2022 và ngày 9-11-2022, tại tất cả các tổ chức hành nghề luật sư trong tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang thông báo đến người dân và các đối tượng chính sách trong tỉnh có nhu cầu trợ giúp pháp lý đến các tổ chức hành nghề luật sư trong 2 ngày nêu trên để được các luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí.

 Các địa chỉ các tổ chức hành nghề Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý được đính kèm.

Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư

Danh sách chi nhánh của Tổ chức hành nghề Luật sư

P.V


 

 

.
.
Liên kết hữu ích
.