Thứ Ba, 13/09/2022, 09:22 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Đông: Hiệu quả các chính sách an sinh xã hội

Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, còn được sự đồng thuận, tham gia ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của huyện Gò Công Đông.
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của huyện Gò Công Đông.

Trong năm 2022, để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, UBND huyện Gò Công Đông xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn đề ra kế hoạch thực hiện trên địa bàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện (Ban Chỉ đạo huyện) và các xã, thị trấn đã đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng phù hợp.

Công tác giảm nghèo ngày càng mang tính xã hội cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, tổ chức kinh tế, xã hội tham gia đóng góp tích cực về công sức, tiền của cho người nghèo thông qua vận động Quỹ Vì người nghèo. Đặc biệt, các chính sách giảm nghèo được Ban Chỉ đạo huyện triển khai, thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp như hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội.

rao quà tết cho các hộ chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Gò Công Đông.
Trao quà tết cho các hộ chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Cụ thể, UBND huyện phê duyệt Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 3 xã Tân Tây, Kiểng Phước và Tân Thành, tổng kinh phí 688 triệu đồng với 69 hộ nghèo, cận nghèo tham gia; mở 5 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; hỗ trợ 1.489 học sinh, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, số tiền 8,955 tỷ đồng; hỗ trợ 1.069 người nghèo, 4.747 người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ Bảo hiểm y tế; Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 1.001 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, tổng số tiền 34,629 tỷ đồng.

Riêng trong quý III năm 2022, huyện bàn giao 11 nhà đại đoàn kết và “Mái ấm khuyến học” với tổng trị giá 1 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 551 hộ nghèo, hộ chính sách, số tiền 90 triệu đồng. Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng cho 6.878 đối tượng, tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng. Đồng thời, công tác xã hội hóa cũng được huyện đẩy mạnh, vai trò của Mặt trận Tổ quốc không ngừng phát huy, tăng cường vận động các tổ chức chính trị, cá nhân đóng góp trong công tác giảm nghèo… Qua đó, đã tặng 1.789 phần quà, trị giá 509 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác giảm nghèo, huyện Gò Công Đông đã giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đến nay, toàn huyện còn 522 hộ nghèo, chiếm 1,35% tổng số hộ dân; 1.656 hộ cận nghèo, chiếm 4,4% tổng số hộ dân trên địa bàn huyện.

LÝ OANH

.
.
.