Thứ Ba, 25/10/2022, 16:05 (GMT+7)
.

Chính sách hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hỗ trợ học nghề cho lao động mất việc làm là một phần trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao tay nghề sớm quay lại thị trường lao động.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31-3-2021 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-5-2021.

Lớp Đào tạo nghề nấu ăn, được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm  Tiền Giang (Cơ sở 2).
Lớp Đào tạo nghề nấu ăn, được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang (Cơ sở 2).

Đối tượng áp dụng (Điều 2 Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg)

- Người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm năm 2013 (sau đây gọi chung là người lao động): Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và làm việc theo hợp đồng: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng và đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Bảo hiểm xã hội; trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hỗ trợ học nghề (Điều 3 Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg)

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000
đồng/người/khóa đào tạo.

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Thời gian hỗ trợ học nghề (Điều 56 Luật Việc làm năm 2013)

Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo nghề: Sửa chữa thiết bị may công nghiệp, trang điểm, pha chế, nấu ăn, sửa chữa điện lạnh, điện dân dụng…

- Trình độ đào tạo: Thường xuyên (dưới 3 tháng).

- Thời gian học 3 tháng:  Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang, cơ sở 2, ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Chính sách hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg

LIÊN HỆ: Đăng ký tại các cơ sở và chi nhánh của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang:

- Văn phòng cơ sở 2, số 04 Phạm Hùng, ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, 02733.855.452

- Chi nhánh khu vực Cai Lậy: Số 12, đường 868, phường 5, thị xã Cai Lậy, 02733.710.676

- Chi nhánh khu vực Gò Công: Số 31A, đường Võ Duy Linh, phường 5, thị xã Gò Công, 02733.514.848.


 

 

.
.
.