Thứ Ba, 25/10/2022, 11:22 (GMT+7)
.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo 1 trong 2 hình thức sau:

(I) Nộp hồ sơ trực tuyến (thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn) 

 (II)  Đến nộp trực tiếp tại hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Giải quyết hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Giải quyết hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

I. NỘP HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRỰC TUYẾN

Bước 1:

Người lao động truy cập vào website tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

Người lao động đăng ký tài khoản (chọn đăng ký là đối tượng “Công dân”, đăng ký bằng số CMND/CCCD, số điện thoại chính chủ), sau khi đăng ký thành công, đăng nhập tài khoản và thực hiện:

Tìm kiếm dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chọn vào “Danh sách dịch vụ công”; tiếp tục lựa chọn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chọn “Nộp trực tuyến”.

Nhập các thông tin vào đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp.

Đính kèm hồ sơ: Người lao động đính kèm bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

Chọn gửi: Chọn tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang

Người lao động xác nhận và kết thúc việc đăng ký.

Bước 2:

Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan BHXH.

Bước 3:

Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.

- Trường hợp 1: Nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trả lại kết quả không hợp lệ (ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo cho người lao động.

- Trường hợp 2: nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, BHXH phải trả lại thông tin về quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Trường hợp 3: Nếu người lao động chưa được chốt sổ BHXH thì cơ quan BHXH gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hiển thị thông báo cho người lao động.

Bước 4:

Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do BHXH chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

Bước 5:

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho người lao động.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và thông báo đến người lao động.

Bước 6:

Trung tâm Dịch vụ việc làm sau khi nhận được kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành bàn giao cho BHXH tỉnh để thực hiện thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp, cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Người lao động đến nhận kết quả trực tiếp tại cơ sở, chi nhánh thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm, theo địa chỉ mà Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang phản hồi kết quả phê duyệt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

II. NỘP HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRỰC TIẾP

Bước 1: Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang hoặc tại các chi nhánh của Trung tâm để được cán bộ tiếp nhận tư vấn ban đầu: Giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2: Nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cán bộ nghiệp vụ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đã khai đầy đủ và hợp lệ trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (gọi tắt là Quyết định thôi việc) và trao phiếu hẹn trả kết quả trực tiếp cho người lao động.

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm có:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Biểu mẫu có sẵn tại Trung tâm),

- Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (Biểu mẫu có sẵn tại Trung tâm),

- Quyết định thôi việc,

- Sổ Bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm Xã hội ký chốt sổ,

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Bước 3:

Xem xét thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ của người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm Dịch vụ việc làm dự thảo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang phê duyệt; nếu chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Giám đốc Trung tâm sẽ thông báo nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đến người lao động.

Tổng thời gian giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 ngày (tính theo ngày làm việc).

Bước 4:

Người lao động trở lại Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang hoặc các chi nhánh của Trung tâm nhận kết quả theo ngày hẹn trả kết quả ghi trong “Phiếu hẹn trả kết quả”.

Bước 5:

Sau khi nhận được Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang, người lao động sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 6:

Hằng tháng, theo lịch hẹn, người lao động phải trở lại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc tại các chi nhánh của Trung tâm để thông báo về quá trình tìm kiếm việc làm của bản thân. Người lao động sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo việc làm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Văn phòng cơ sở 2 Trung tâm Dịch vụ việc làm:
- Địa chỉ: Số 4, ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 02733.977.785.
- Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Cai Lậy:
- Địa chỉ:  Số 12, đường 868, khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 02733.710.676.  
- Chi nhánh Dịch vụ việc làm khu vực Gò Công:
- Địa chỉ: Số 31A, đường Võ Duy Linh, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 02733.514.848. 

 

.
.
.