Thứ Tư, 03/04/2024, 20:44 (GMT+7)
.

Tập trung chăm lo cho nạn nhân da cam

Trong những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thường xuyên được kiện toàn, qua đó chất lượng hoạt động nâng lên rõ rệt, được Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Nổi bật là việc vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực tham gia giúp đỡ NNCĐDC…

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè Trần Văn Nhu cho biết: “Trong những năm qua, nhằm làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp Hội NNCĐDC huyện Cái Bè không ngừng củng cố, nâng chất hoạt động, kịp thời có giải pháp vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC. Toàn huyện Cái Bè hiện có 1.789 hội viên tham gia sinh hoạt ở 25/25 Hội NNCĐDC xã, thị trấn của huyện. 100% Hội cơ sở đều thành lập chi hội ấp (111/111 chi hội ấp) và sinh hoạt đều đặn, sâu sát với NNCĐDC, đây là nhân tố quan trọng giúp hoạt động Hội ngày càng tốt hơn".

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè  Trần Văn Nhu đến thăm và tặng quà cho NNCĐDC cao tuổi ở xã Hậu Thành.
Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè Trần Văn Nhu đến thăm và tặng quà cho NNCĐDC cao tuổi ở xã Hậu Thành.

Nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, trong năm qua, Hội NNCĐDC huyện Cái Bè cũng đã tiến hành  kiểm tra 4 đơn vị Hội cơ sở: Mỹ Lợi B, Hậu Mỹ Bắc B, An Thái Đông và Mỹ Lợi B. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội NNCĐDC tỉnh, huyện; việc kiện toàn nhân sự của Hội; thực hiện quy chế hoạt động của Hội; danh sách quản lý hội viên; kế hoạch kinh phí và kết quả vận động các nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC.

Kết quả kiểm tra, các Hội cơ sở đã thực hiện đúng theo quy chế hoạt động, những nhiệm vụ của cấp trên giao và nhiệm vụ Hội cơ sở đề ra. Được biết, hiện nay Hội NNCĐDC huyện Cái Bè đã kiện toàn nhân sự 100% cấp cơ sở, các chi hội ấp - khu phố của huyện được củng cố và nâng chất lượng hoạt động, đây là cầu nối không thể thiếu để gắn kết các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng với NNCĐDC, nhất là các gia đình NNCĐDC đặc biệt khó khăn.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội NNCĐDC huyện Cái Bè chú trọng công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, lồng ghép trong các buổi gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC, các buổi họp, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương; khuyến khích viết bài gửi đăng trên Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang; đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn. Nội dung tập trung tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC ở địa phương. Đặc biệt là giới thiệu những hoàn cảnh gia đình NNCĐDC khó khăn, nạn nhân bị bệnh nặng, tàn tật… để quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Trong thời gian tới, Hội NNCĐDC huyện Cái Bè xác định, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; chủ động vận động, huy động nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC; quan tâm giúp đỡ những NNCĐDC nặng, tàn tật, các gia đình NNCĐDC đặc biệt khó khăn; rà soát, quản lý tốt NNCĐDC để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo, chính quyền và các ngành hữu quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NNCĐDC; phối hợp tư vấn, hỗ trợ cho những người bị phơi nhiễm NNCĐDC có đủ điều kiện được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước; kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ NNCĐDC.

LÊ HUỲNH

.
.
.