Thứ Năm, 11/07/2024, 20:44 (GMT+7)
.
Huyện Gò Công Tây:

Huy động khối đại đoàn kết chăm lo đời sống nhân dân

(ABO) Trong 6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết trong nhân dân. Các hoạt động và phong trào do MTTQ huyện phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn quan tâm hướng dẫn, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp các tổ chức thành viên, hệ thống MTTQ cơ sở thực hiện tốt công tác mặt trận, luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, tập hợp hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các phong trào, cuộc vận động của MTTQ được người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Từ đó, đã tập hợp được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo, yếu thế trong xã hội.

Cụ thể, thu Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn huyện là 385,544 triệu đồng. Đồng thời, MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng 14 căn nhà với số tiền 610 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đã bàn giao 12/14 căn. Bên cạnh đó, MTTQ từ huyện đến cơ sở cũng đã tập trung tuyên truyền việc xây dựng, củng cố, nâng chất nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức ra mắt xã NTM nâng cao Vĩnh Hựu, hỗ trợ thị trấn Vĩnh Bình tập trung thực hiện 9 tiêu chuẩn đô thị văn minh.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện).

MTTQ các cấp huyện tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường", đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, giai đoạn 2023 - 2033. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên, ngành Công an xây dựng các mô hình, như: Phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, phụ nữ giúp nhau thoát nghèo; khởi nghiệp nuôi lươn; hỗ trợ vốn xoay vòng không hoàn lại để phát triển sản xuất...

Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây và cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Huỳnh Văn Hải đề nghị trong thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng sáng tạo, đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền vận động, tạo sự động thuận cao trong nhân dân chung sức đồng lòng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

MTTQ cấp cơ sở tiếp tục khảo sát, triển khai thêm các mô hình phù hợp, thiết thực, vận động sự hưởng ứng tham gia của người dân, đảm bảo mô hình hiệu quả dài lâu. MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở quyết tâm hơn nữa trong nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp xây dựng ra mắt các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2024.

Đồng thời, thực hiện nhiều mô hình bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường, như: Tuyến đường hoa; tuyến đường không rác; khu dân cư tự quản về môi trường; nói không với túi nilon; thu gom rác thải nhựa đổi quà; xây dựng tuyến kinh tự quản môi trường; phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; làm hầm biogas; mô hình "Người dân tự phòng tự quản về an ninh trật tự", chốt dân phòng, camera an ninh, tuyến đường "Ánh sáng quang"; cổng rào thông minh...

Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng và công tác dân tộc, tôn giáo, kiều bào, hòa giải ở cơ sở đã được quan tâm phối hợp thực hiện tích cực hiệu quả. Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Mô hình nuôi heo đất
MTTQ các cấp và các đoàn thể tổ chức thực hiện mô hình "Nuôi heo đất" giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây, 6 tháng cuối năm 2024, MTTQ huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt dư luận, đời sống nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBMTTQVN huyện Gò Công Tây cũng đã tặng 13 giấy khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi tạo hình trái cây nghệ thuật, cắm hoa và trưng bày sản phẩm địa phương chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Gò Công Tây lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tiếp tục thực hiện nội dung giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tri 25/TTr-MTTW. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND theo kế hoạch; tiếp công dân, tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, vận động hòa giải ở cơ sở, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và nhà ở và chương trình an sinh xã hội năm 2024.

QUẾ ANH - KIM LAN

 

.
.
.