Thứ Hai, 11/06/2012, 08:31 (GMT+7)
.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)

* Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 7-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa IX) mở rộng để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10 CT/TW, ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Ngọc đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) với những vấn đề trọng tâm như: Tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 và những nội dung chính cần bổ sung, sửa đổi; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về thực hiện Luật Đất đai; vấn đề cải cách tiền lương; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về phòng, chống tham nhũng; về một số vấn đề liên quan đến chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2015.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đã triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa nội dung chăm lo xây dựng xã hội học tập và huy động mọi nguồn lực cho giáo dục nhằm nâng cao trình độ dân trí một cách toàn diện, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, với những giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu cần đạt được đến năm đến 2015 là huy động 80% trẻ từ 3 - 5 tuổi vào mẫu giáo; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 99% ở bậc Tiểu học, 95% ở bậc THCS và 60% ở THPT.

Đến năm 2020, Tiền Giang huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,8%, ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS học nghề và xóa mù chữ cho 98% số người từ 36 tuổi đến hết tuổi lao động...

L.H
 

.
.
.