Thứ Bảy, 08/09/2012, 16:03 (GMT+7)
.

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XI

Ngày 7-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Nội dung kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung vào các vấn đề đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng Ðảng như: Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trách nhiệm của tập thể trong thảo luận và ban hành các quyết định về công tác cán bộ, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đi vào chiều sâu, thực chất, Bí thư Trung ương Đảng Trương Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành hội nghị đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và đi vào thực chất. Cần phát huy tính dân chủ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải nghiêm túc kiểm điểm, tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục, đưa hoạt động tự phê bình, phê bình đi vào nền nếp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

NG. CHƯƠNG
 

.
.
.