Thứ Tư, 15/03/2017, 21:07 (GMT+7)
.

Đổi tên và thành lập mới 3 tổ chức cơ sở Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh vừa ra Quyết định đổi tên, thành lập mới và chỉ định cấp ủy mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 3 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (thứ 2 bên phải) trao Quyết định thành lập mới Chi bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (thứ 2 bên phải) trao Quyết định thành lập mới Chi bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.

Theo đó, thành lập mới Chi bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang, gồm 12 đảng viên, cấp ủy có 3 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn làm Bí thư; thành lập mới Chi bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, gồm 14 đảng viên, cấp ủy có 3 đồng chí, do đồng chí Trần Minh Trung làm Bí thư;

Đổi tên Chi bộ cơ sở Ban Quản lý Các dự án tỉnh thành Chi bộ cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, gồm 25 đảng viên, cấp ủy có 5 đồng chí, do đồng chí Hoàng Như Nghị làm Bí thư.

Đây là những đơn vị chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh theo luật định, được thành lập trên cơ sở chia tách, sáp nhập từ Ban Quản lý Các dự án tỉnh và Ban Quản lý dự án các ngành: Giao thông, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Trường Đại học Tiền Giang.

Đến nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 70 tổ chức cơ sở Đảng, với 3.347 đảng viên (dự bị 284, nữ 1.308), trong đó có 31 đảng bộ cơ sở (với 217 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 39 chi bộ cơ sở.

T.N

.
.
.