Thứ Năm, 20/04/2017, 16:11 (GMT+7)
.

Tập huấn công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thực hiện chỉ thị 03/CT-UBND của UBND tỉnh về việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 20-4, Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn ghi phiếu thu thập thông tin điều tra cho hơn 145 đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.  Tại lớp tập huấn, các đơn vị được hướng dẫn cung cấp thông tin ghi vào phiếu điều tra theo đúng quy định.

Có hơn 145 đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh tham gia lớp tập huấn.
Có hơn 145 đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh tham gia lớp tập huấn.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc tổng điều tra định kỳ 5 năm một lần do Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tạo Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến 30-5-2017.

Giai đoạn 2: Thực hiện thu thập thông tin về cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 - 30-7-2017.

PHAN THẮNG

.
.
.