Thứ Hai, 24/04/2017, 20:28 (GMT+7)
.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Giồng Dứa

Trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp trên quê hương Mỹ Tho - Gò Công (nay là tỉnh Tiền Giang) đã từng ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, trong đó có Chiến thắng Giồng Dứa (diễn ra trên địa bàn ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành) vào ngày 25-4-1947.

Chiến thắng lừng lẫy này làm chấn động dư luận trong và ngoài nước thời bấy giờ. Trận đánh phục kích này tuy chỉ diễn ra trong 10 phút nhưng đã tiêu diệt 14 xe, diệt gần 80 tên địch, đánh tan tiểu đoàn Leon của quân viễn chinh Pháp.

Chiến thắng Giồng Dứa là một trong những trận giao thông chiến tiêu diệt địch của quân và dân ta trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, là đòn chí mạng làm địch hoang mang, lo sợ, góp phần làm thất bại âm mưu bình định Nam bộ của chúng.

Chiến thắng này đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang cả về trình độ nghệ thuật tác chiến, chỉ huy, sử dụng lực lượng, bố trí thế trận của cuộc chiến tranh nhân dân. Đồng thời khẳng định tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ, du kích và nhân dân ta.

Chiến thắng này đã mở đường để quân và dân tỉnh Mỹ Tho, các tỉnh Nam bộ kết hợp nổi dậy tiến công địch, góp phần to lớn tạo thế và lực mới để quân và dân Nam bộ tiếp tục giữ vững, phát triển thế tiến công chiến lược trên chiến trường.

Ngay tại nơi chiến thắng này, Tượng đài Chiến thắng Giồng Dứa được xây dựng, mô tả lại cảnh chiến đấu, đốt xe địch, với 4 nhân vật được thể hiện là: Em Thiếu sinh quân, cô nữ dân quân, anh Vệ quốc quân và anh nông dân thổi tù và. Tượng đài là biểu tượng của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2003 và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Giồng Dứa  (25-4-1947 - 25-4-2017) cũng là dịp tiến tới kỷ niệm 42 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết tâm phát huy truyền thống hào hùng, ý nghĩa chiến thắng sâu sắc và bài học sinh động của Chiến thắng Giồng Dứa oanh liệt năm xưa, ra sức giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, với công lao của các bậc tiền nhân.

NHƯ NGỌC

.
.
.