Thứ Năm, 11/05/2017, 15:02 (GMT+7)
.
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔNG KẾT CHỈ THỊ 10-CT/TW:

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sáng 11-5, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung về sinh hoạt chi bộ”.

Ông Hồ Văn Thi, Phó Bi thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh gợi ý thảo luận tại hội nghị
Ông Hồ Văn Thi, Phó Bi thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh gợi ý thảo luận tại hội nghị.

10 năm qua, Ban Chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, kịp thời cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo thực hiện ở cơ sở; bước đầu đã đem lại những chuyển biến tích cực, thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đã vận dụng, lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt thêm phong phú, thiết thực, đảng viên nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Hội nghị đã nhìn nhận khách quan chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng với những thuận lợi, khó khăn, khuyết điểm, tồn tại. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

THỦY HÀ

.
.
.