123
Năm 2017 công tác thông tin đối ngoại đạt nhiều hiệu quả - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Ba, 05/12/2017, 21:20 (GMT+7)
.

Năm 2017 công tác thông tin đối ngoại đạt nhiều hiệu quả

Thực hiện Hướng dẫn 26, ngày 16-2-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại năm 2017 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn 19-ngày 9-3-2017 về công tác thông tin đối ngoại.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các nội dung đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với thực nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác thông tin đối ngoại. Từ đó, các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác  thông tin đối ngoại tỉnh, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể từng thành viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bản tin Thông báo nội bộ và Thông tin thời sự để phục vụ việc sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh công nhân hằng tháng.

Định kỳ hằng tháng tổ chức hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội và giao ban báo chí để cung cấp thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và của tỉnh; định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, báo, đài địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn; hướng dẫn và gửi tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương đến các sở, ban, ngành, địa phương thông tin về các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lãnh đạo cấp cao các nước tới Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành các ấn phẩm về lịch sử truyền thống, tiềm năng, thế mạnh du lịch, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh,... trên các bản tin, đặc san, tờ gấp, đĩa DVD để phục vụ khách du lịch, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, các đoàn công tác nước ngoài và đoàn báo chí nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh.

Sở Ngoại vụ cung cấp các bản tin báo chí nước ngoài hằng ngày đến lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh, biên dịch các tài liệu, dự án kêu gọi đầu tư (bằng tiếng Anh) nhằm chuẩn bị cho các đoàn của tỉnh đi công tác nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Biên tập và xuất bản bản tin Thông tin đối ngoại Tiền Giang phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước; thông tin các hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh; tổ chức giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Tiền Giang đến bạn bè thế giới thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Tiền Giang hội nhập thế giới” định kỳ mỗi tuần; tiết mục “Hương vị quê nhà” trong chương trình “Ngày cuối tuần” phát định kỳ mỗi tuần giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế và chuyên mục phát thanh kinh tế mỗi tháng 2 kỳ, bản tin kinh tế hàng ngày. Thực hiện phóng sự về người Việt Nam định cư ở nước ngoài để phát trên sóng truyền hình.

Báo Ấp Bắc đưa nhiều tin, bài về những hoạt động đối ngoại góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Tiền Giang và Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đăng tải kịp thời những hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh. Thường xuyên thông tin về các vấn đề liên quan đến chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước; công tác ngoại vụ và Việt kiều; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và Tiền Giang; thông tin về hoạt động thăm viếng, giao lưu, hợp tác của các tổ chức quốc tế, các nguyên thủ quốc gia của các nước đến Tiền Giang.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên báo in và báo điện tử, đặc biệt là trang tiếng Anh của báo điện tử được thực hiện theo hướng tích hợp nhiều thông tin phục vụ nhiều đối tượng nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thông tin đối ngoại.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các ban, ngành, đoàn thể, các ấn phẩm báo chí và các số chuyên san đều có giới thiệu về quê hương, lịch sử, bản sắc văn hoá dân tộc, con người Tiền Giang.

Ngoài ra, thông qua các cuộc tiếp xúc với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài, thường xuyên thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các chính sách của địa phương về thu hút đầu tư tham gia các dự án phát triển kinh tế tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh; quảng bá các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, giao lưu ẩm thực, triển lãm thành tựu, hội chợ thương mại, giới thiệu di tích, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán tốt đẹp của tỉnh; qua đó, hình ảnh về Tiền Giang ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về báo chí, xuất bản, định hướng báo chí phản ánh đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tỉnh làm việc;

Tiếp tục quảng bá về các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh thông qua các đoàn công tác của tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nội bộ và nhân dân, nâng cao chất lượng công tác dự báo, định hướng dư luận tích cực; kiên quyết đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả với những thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong nước, trong tỉnh.

Cơ quan báo, đài xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về đất nước và con người Tiền Giang; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật của các chương trình; khai thác tốt trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh có mời khách quốc tế đến dự nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Tiền Giang.

TẤN ĐỜI

.
.
.