Thứ Bảy, 10/03/2018, 07:26 (GMT+7)
.

Chi bộ Trung tâm Khuyến nông đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ngày 9-3, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng thời sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
 
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Sở NN&PTNT lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 410 của sở về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
 
Đảng bộ sở lãnh đạo ngành thực hiện đạt giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) khu vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt 47.130 tỷ đồng, tăng 4,4% (năm 2016 tăng 2,8%), trong đó nông nghiệp tăng 5,3%; sản lượng thu hoạch lúa đạt trên 1,2 triệu tấn, đạt 102,6% kế hoạch…; thực hiện 2 cuộc thanh tra hành chính và 68 cuộc thanh tra chuyên ngành ở 455 tổ chức, cá nhân, xử phạt 1,511 tỷ đồng.
Đồng chí Cao Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy Sở NN&PTNT trao giấy khen cho chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Đồng chí Cao Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy Sở NN&PTNT trao Giấy khen cho chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ sở trong năm đạt “Hoàn thành nhiệm vụ”; 1 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 220 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 
Trong năm Đảng bộ cũng đã chuyển đảng chính thức và phát thẻ cho 12 đảng viên; kết nạp 15 đảng viên đạt 107,1% nghị quyết.
Đồng chí Trịnh Công Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Trịnh Công Minh, Phó Bí thư Đảng ủy sở trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ sở đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Toàn thể cán bộ, đảng viên của 14 chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các chi bộ đã gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh. 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen tập thể có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05
Đồng chí Võ Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.
Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho Chi bộ Trung tâm Khuyến nông đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân và biểu dương 6 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm (2016 - 2017).
P. MAI
 
.
.
.