Thứ Hai, 14/05/2018, 08:48 (GMT+7)
.

Kết thúc Hội nghị Trung ương 7: Tin tưởng và phấn khởi

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã kết thúc, thành công tốt đẹp vào sáng 12-5. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm, tin tưởng và phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng, vì Hội nghị đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về cải cách chính sách tiền lương, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác...

* Đồng chí NGUYỄN THANH HIỀN (Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy):
Tạo động lực cho sự phát triển đất nước

Hội nghị này, Trung ương đã thảo luận và “Quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước”(1) như: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội...”(2). Đây là những vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nên được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi.

Riêng đối với cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), theo tôi, không chỉ nhằm giải quyết những bất cập trong chính sách tiền lương và BHXH hiện tại, mà đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động; cũng như hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, tạo “động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước”. Với nhận thức đó, tôi tin tưởng và mong muốn Trung ương sẽ đưa ra được các giải pháp đồng bộ và có sự chỉ đạo tập trung trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. (ghi chú: (1), (2) trích dẫn Báo Nhân Dân số ra ngày 8-5-2018)

* Đồng chí LƯƠNG QUỐC THỌ (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh): Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật

Các vấn đề mà Trung ương đưa ra thảo luận và quyết định trong Hội nghị lần này có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, để giải quyết có hiệu quả tình hình đã gây bức xúc trong dư luận hiện nay như chúng ta đã biết.

Trong các vấn đề, tôi quan tâm nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Bởi vì đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là quyết định thành, bại (thượng bất chính, hạ tắc loạn). Việc xử lý cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, hối lộ của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua, nhất là gần đây, cho chúng ta thấy rằng “không có vùng cấm”, “không hạ cánh an toàn”. Đây là đông lực, là yếu tố tác động mạnh mẽ và đã củng cố, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên (chân chính một lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, vì chế độ XHCN) và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Với kết quả xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật… theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tôi kỳ vọng nghị quyết Trung ương 7 lần này về xây dựng đội ngũ cán bộ sẽ cụ thể hơn về tiêu chuẩn cán bộ các cấp (quy định cán bộ cấp nào được hưởng chế độ gì, được làm gì, quyền hạn đến đâu….), không chung chung nữa. Tôi hy vọng nữa là, Trung ương nghiên cứu có giải pháp xóa bỏ khẩu hiệu “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, vì nếu không xóa bỏ được, thì việc xử lý cán bộ vi phạm như vừa qua chưa thể ngăn chặn, phòng ngừa cán bộ vi phạm có kết quả như mong muốn của Đảng, của nhân dân trong thời gian tới.

Thực trạng đức, tài, tâm của đội ngũ cán bộ hiện nay mà Đảng ta đã đánh giá, tôi rất mừng, phấn khởi. Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, thấy hết sự thật, nói đúng sự thật. Tôi tin tưởng Đảng sẽ có những quyết sách đồng bộ, hiệu quả, khả thi để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có tâm, có đức, có tầm, hoàn thành sứ mạng của Đảng, tâm nguyện,
khát vọng của Bác Hồ kính yêu.

* Đồng chí ĐỖ TẤN MINH (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh): Nhiều quyết sách hợp lòng dân

Có thể thấy, Hội nghị Trung ương lần này đánh dấu một sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, những bước đi rất cân nhắc, kỹ càng, tiến hành thận trọng và quyết liệt.

Qua theo dõi Hội nghị, tôi rất tin tưởng và kỳ vọng ở những quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị đã tập trung xem xét, quyết định 3 đề án lớn, rất quan trọng, có tính chiến lược lâu dài. Trong các nội dung đề án Trung ương đưa ra, vấn đề nào cũng rất quan trọng. Theo nhận thức và suy nghĩ của tôi, nếu những chủ trương, quyết sách đó được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chu đáo sẽ tạo đột phá, chuyển biến lớn trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Bởi người dân cả nước vẫn kỳ vọng vào vai trò tiên phong, làm gương của Đảng, lấy lợi ích của người dân, đất nước làm mục tiêu. Khi ý Đảng đã nói đúng lòng dân thì làm việc gì cũng thành công.

Có thể nói, công tác đấu tranh, xử lý những tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền được Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút. Đảng đã nhận ra điều đó, nên những năm gần đây đã làm một cách quyết liệt, kiên quyết, không có vùng cấm, bất kể đó là cán bộ cấp cao, tạo được niềm tin trong nội bộ và nhân dân. Do vậy, trong thời gian tới, tôi luôn mong mỏi Đảng ta đấu tranh, xử lý các tệ nạn tiêu cực mạnh mẽ hơn nữa, truy tận gốc vây cánh, ê kíp tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền.

Vấn đề cải cách chính sách tiền lương, theo nhận thức cá nhân về quan điểm, chủ trương, phương pháp tính toán, tôi nghĩ phù hợp với nguyện vọng, quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công nhân lao động. Trước đây, Trung ương và Chính phủ đã có nhiều lần cải cách chính sách tiền lương, nhưng chưa khắc phục những hạn chế, thu hẹp khoảng chênh lệch bất hợp lý. Ví dụ như: Có ngành lương cấp trưởng lại thấp hơn cán bộ dưới quyền; có ngành, lĩnh vực được phụ cấp thâm niên, phụ cấp ngành hoặc nhân hệ số k… (trừ những ngành độc hại).

Về cải cách chính sách BHXH. Đây là chủ trương rất đúng đắn, rất cần thiết, có thể tạo điều kiện bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đến đối tượng người có công. Đây là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với những người, gia đình hy sinh xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc.

Tôi rất tin tưởng và phấn khởi, kỳ vọng vào những vấn đề, chủ trương, chính sách cần thiết mà Trung ương đã bàn sẽ có quyết sách, biện pháp thực hiện đột phá đưa đất nước tiến lên.

P. MAI (thực hiện)

.
.
.