Thứ Tư, 12/09/2018, 14:30 (GMT+7)
.

Xã nông thôn mới phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng vào sáng 12-9.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Trung ương và Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương và chính sách đã đề ra trong Nghị quyết.

Tỉnh cần thực hiện lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; đồng thời, tăng cường khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế; huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương, từng vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Đặc biệt, công tác thẩm định các xã đạt chuẩn NTM phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Điều quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống của người dân ở các xã đã ra mắt NTM phải được nâng lên so với trước…

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, giai đoạn 2008-2017, giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản có tốc độ tăng trưởng bình quân gần 6%/năm; cơ cấu nội bộ ngành Nông nghiệp có bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh đã giảm nhanh, đến cuối năm 2017 còn 4,02% hộ nghèo.

Riêng đối với chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh hiện có 40 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến năm 2020 có 100 xã đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, trên lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đã hình thành liên kết, phát triển theo hướng khai thác đúng tiềm năng của từng vùng.

Về phát triển công nghiệp, tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp. Cụ thể, vùng Trung tâm tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp hiện có; vùng phía Tây tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi đầu tư, lấp đầy Khu công nghiệp Long Giang, đẩy nhanh tiến độ thành lập các cụm công nghiệp ; vùng phía Đông tập trung thực hiện việc chuyển giao KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp về tỉnh quản lý, tổ chức, lựa chọn nhà đầu tư…

Cũng tại hội nghị, các địa phương, sở, ngành liên quan đã chỉ ra những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương và tỉnh.

Từ đó, cùng nhau đánh giá, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 M. THÀNH

.
.
.