Thứ Tư, 13/02/2019, 14:20 (GMT+7)
.

Lực lượng vũ trang Tiền Giang: Nâng cao chất lượng huấn luyện

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 765 ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương (viết tắt là Nghị quyết 765) về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện.

Đây là tiền đề để các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Huấn luyện bơi xuồng cho chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 924. Ảnh: THANH LÂM
Huấn luyện bơi xuồng cho chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 924. Ảnh: THANH LÂM

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, TOÀN DIỆN

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành và của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765, mệnh lệnh, chỉ lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác huấn luyện; xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho huấn luyện, ổn định tổ chức biên chế, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp; chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và phân công cán bộ chuẩn bị giáo án…

Tiến hành huấn luyện cho các đối tượng hằng năm đều đạt chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch đề ra; chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức phát động thi đua, từng tập thể, cá nhân đăng ký, quyết tâm thực hiện với những chỉ tiêu cụ thể.

Quá trình huấn luyện gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức và biện pháp hiệu quả, thực sự có chiều sâu và trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu nhanh, mạnh, chính xác, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với địa bàn tác chiến.

Sau huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hội thi, hội thao ở cấp mình và tham gia hội thao cấp trên đạt kết quả cao.

Cùng với tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm bố trí ngân sách để củng cố, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập... phục vụ công tác huấn luyện và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thời gian tập trung huấn luyện theo quy định.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã quy hoạch 2 trường bắn; 16 thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; 13 khu huấn luyện điều lệnh, thể dục, thể thao; 8 phòng học phổ thông…, đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi và hội thao hằng năm.

Huấn luyện võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. 										                                        Ảnh: THANH LÂM
Huấn luyện võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Ảnh: THANH LÂM

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành, thị; diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức diễn tập theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ được 4 cuộc; chỉ đạo các huyện, thành, thị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai được 6 cuộc; diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ được 62 cuộc; diễn tập cấp xã được 271 cuộc; kết quả các cuộc diễn tập đều đạt khá, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thông qua huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị và giáo dục quốc phòng - an ninh, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, góp phần quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa nội dung về nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết  533 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết 791 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền nhận thức rõ công tác huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên trong thời bình, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn trong quá trình huấn luyện.

Hai là, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện; chú trọng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; coi trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với sẵn sàng chiến đấu.

Chú trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống, tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm để nâng cao khả năng cơ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chống biểu tình bạo loạn và giải quyết tốt vấn đề an ninh nông thôn, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật; gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện.

Bốn là, thường xuyên đầu tư kinh phí để củng cố, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ và các công trình huấn luyện đáp ứng yêu cầu của công tác huấn luyện. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện để vận dụng vào trong quá trình huấn luyện, diễn tập.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là vấn đề quan trọng, là chìa khóa để nâng cao chất lượng tổng hợp và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

THANH LÂM

.
.
.