Chủ Nhật, 24/11/2019, 21:01 (GMT+7)
.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu hơn về công tác tuyên truyền biển, đảo

(ABO) Công tác tuyên truyền là hoạt động nhằm đẩy mạnh và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Đồng thời, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo.

Tuyên truyền biển, đảo.
Tuyên truyền biển, đảo.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Hướng dẫn 62-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo. Trên cơ sở đó, cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã (tương đương) xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể; xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam. Để định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 1121-CV/BTGTU về tuyên truyền, định hướng liên quan đến hoạt động của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đoàn Trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho trên 4.038 lượt cán bộ, đảng viên, ngư dân và nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và TP. Mỹ Tho; trong đó tại huyện Gò Công Tây đã kết nối 13 điểm cầu ở các xã, thị trấn.

Nội dung tuyên truyền vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Biển Đông; diễn biến tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam; vấn đề tuân thủ quy định của pháp luật trong việc hành nghề đánh bắt trên biển, vấn đề chống xâm nhập đánh bắt trái phép trên vùng biển các nước.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 8 cuộc hội nghị báo cáo viên kết nối trực tuyến với Ban Tuyên giáo Trung ương, kết nối 14 điểm cầu cấp huyện và tương đương có 1.428 lượt người dự/cuộc; thông tin về “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; những nội dung cần thông tin, định hướng tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong tình hình hiện nay”; thông tin “Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, dư luận xã hội và báo chí của tỉnh cung cấp cho báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh các nội dung về tình hình thời sự nổi bật trong tháng và tình hình Biển Đông; định hướng hoạt động của lực lượng báo cáo viên. 

Thông qua giao ban và nắm bắt dư luận xã hội, mọi thông tin trên các lĩnh vực đời sống xã hội được cập nhật kịp thời, qua đó phản ánh với các ngành chức năng để có biện pháp giải quyết và trả lời dư luận; những thông tin liên quan trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân được quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở, không để người dân bức xúc hoặc trở thành “điểm nóng”. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngoài việc định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tập trung tuyên truyền công tác biển, đảo trên Báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo kế hoạch; khi xuất hiện vấn đề nóng liên quan đến đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời lãnh đạo Hội Nhà báo, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến trao đổi, hướng dẫn và thống nhất phương thức thông tin tuyên truyền theo định hướng của Trung ương.

Nhìn chung, qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu hơn về vai trò, vị trí quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng; việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ nước ta, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại. Công tác tuyên truyền đã góp phần đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch trong vấn đề Biển Đông.

TẤN QUÂN

.
.
.