Thứ Sáu, 06/12/2019, 20:11 (GMT+7)
.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX

(ABO) Sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp lần thứ 11 -  Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khoá IX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6-12.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết và nhất trí thông qua 24 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu trong những ngày qua. Hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao đã làm sáng tỏ những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân đang quan tâm.

Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đã giải trình, trả lời chất vấn trên tinh thần trách nhiệm và có giải pháp khá cụ thể để khắc phục các mặt còn hạn chế, tồn tại. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, giao trách nhiệm UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục có các giải pháp tổ chức thực hiện tốt lời hứa tại kỳ họp; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước HĐND, trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

Chủ tọa kỳ họp thông qua các nghị quyết.
Chủ tọa kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Kỳ họp này, nhiều đại biểu đã tích cực thảo luận, bàn nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương trong thời gian tới. HĐND tỉnh đã thông qua 24 Nghị quyết chuyên đề, các Nghị quyết này đã được thẩm định, thẩm tra, thông qua theo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với tỷ lệ tán thành khá cao. Đây là những Nghị quyết quan trọng, các cấp, các ngành sớm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện để các Nghị quyết đi vào đời sống.

Các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X.  

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Trước nhất, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể kết quả, tiến độ thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, chủ động đề ra giải pháp hữu hiệu, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt, quan tâm hơn nữa việc nâng cao mức sống của người dân ở các xã nông thôn mới, nhất là chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai…

Thứ hai, các cấp, các ngành, địa phương tập trung các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần ổn định kinh tế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ… thông qua việc đánh giá kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng, Nghị quyết số 11 về phát triển du lịch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm cơ sở đề ra giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Thứ ba, khẩn trương lập các quy hoạch tỉnh theo quy định, làm căn cứ lập Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã trao quyết định đầu tư; đồng thời, quản lý chặt chẽ từ bước quy hoạch, đo đạc, thiết kế, công khai giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng các chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách nhà nước; khắc phục tình trạng chậm tiến độ thi công các công trình, làm ảnh hưởng đến đời sống, gây bức xúc trong nhân dân; đặc biệt, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công trình Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Dự án Khu công nghiệp Gò Công; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai; để dành quỹ đất ưu tiên cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm với mục tiêu đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ tư, quản lý, điều hành hiệu quả vốn đầu tư công và thu chi ngân sách, đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020; quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích các khoản chi trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, cân nhắc, bố trí nguồn chi đảm bảo cho đầu tư phát triển, các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các cấp, các ngành cần thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản...

Thứ năm, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở các huyện phía Đông; Đề án thành lập Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Dự án Vùng sản xuất lúa, rau ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn theo chuỗi giá trị có hiệu quả. Chủ động phòng, tránh thiên tai, khắc phục sạt lở bờ kinh, bờ sông và đê biển, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, triều cường gây ngập úng và xâm nhập mặn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân; kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề nước sạch phục vụ nhân dân khi vào mùa khô; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ huyện Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo ra mắt huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Thứ sáu, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Củng cố, đầu tư mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường đội ngũ Y, Bác sĩ về công tác vùng nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tránh quá tải ở các bệnh viện tuyến trên; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc tự chăm sóc sức khỏe, phòng, trị bệnh cho mình và cho cộng đồng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tích cực ngăn chặn, phòng, chống các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các phần tử xấu; quan tâm thực hiện các chính sách quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...

Thứ bảy, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị; thường xuyên kiểm tra, xử lý các thông tin xấu đăng tải trên các trang mạng xã hội; tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, các phần tử phản động để kịp thời ngăn chặn các biểu hiện chống đối, phá hoại gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Ngành Công an phối hợp chặt với lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị, văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đảm bảo tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn; chủ động tấn công trấn áp các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, cướp giật, tội phạm ma túy để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ tỉnh đến huyện và cơ sở, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhất là trong các ngày lễ, Tết Nguyên đán sắp tới.

Thứ tám, các cấp, các ngành cần phối hợp đưa hàng hóa về phục vụ Tết cổ truyền Canh Tý cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu; tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại, găm hàng, nâng giá, nhất là thịt heo, các mặt hàng thiết yếu, góp phần bình ổn giá thị trường trong dịp tết; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; đặc biệt quan tâm thực hiện thật tốt chế độ, chính sách cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, hộ nghèo, người có thu nhập thấp để tất cả mọi người, mọi nhà đều được vui tết; xử lý nghiêm các trường hợp nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương công nhân và người lao động của các doanh nghiệp khi kết thúc năm 2019; phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho nhân dân phù hợp với văn hóa truyền thống; xử lý triệt để các hình thức cờ bạc trá hình, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thứ chín, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; “Đề án thí điểm chính quyền số tỉnh Tiền Giang”; khẩn trương hoàn thành, sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và địa phương; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo, tính chủ động trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng hệ thống chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; đẩy mạnh các hoạt động, liên hệ chặt chẽ với cử tri để mỗi đại biểu thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; đồng thời, nắm bắt kịp thời ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kiến nghị với các ngành chức năng xem xét giải quyết; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dư luận, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cơ quan thông tin, báo chí, các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, bằng nhiều hình thức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả kỳ họp nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng cộng đồng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và giám sát. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được kỳ họp thông qua.

HĐND tỉnh tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh; sự đổi mới, năng động trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các doanh nghiệp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà, chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của năm 2019, năm 2020; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

.
.
.