Thứ Tư, 08/01/2020, 11:07 (GMT+7)
.

Cần tập trung tổ chức thực hiện tốt 7 nhiệm vụ

Hôm nay (ngày 6-1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (mở rộng) để kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Điều phấn khởi là, trong năm qua, gần như tất cả các chỉ tiêu chúng ta thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết năm và tăng so với năm 2018 (Chúng ta còn duy nhất 1 chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người thực hiện chỉ đạt 98,5%, khoảng 51 triệu đồng; Nghị quyết đề ra là 51,8 - 52 triệu đồng, nhưng vẫn tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị.


Đến thời điểm này, chúng ta đã có một số chỉ tiêu hoàn thành sớm so với Nghị quyết đại hội đề ra, đó là chỉ tiêu về thu ngân sách, đạt khoảng trên 45.800 tỷ đồng (Nghị quyết 36.875 tỷ đồng); chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới, đã xây dựng 92/144 xã, chiếm tỷ lệ 63,89% (Nghị quyết là 50% số xã); chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51% (Nghị quyết dưới 3%); về kết nạp đảng viên mới khoảng trên 8.680 đảng viên (Nghị quyết 6.500 đảng viên)...; các chỉ tiêu còn lại ước thực hiện cũng sẽ đạt và vượt so với Nghị quyết).

Kính thưa các đồng chí,

Những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và những nhiệm vụ, giải pháp đã thể hiện khá rõ qua dự thảo báo cáo (Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi đến các đồng chí, báo cáo dài 23 trang) và qua ý kiến phát biểu của Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, của các địa phương, nhất là ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiều vấn đề đã được làm rõ thêm, tôi không nhắc lại. Tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số việc nổi bật đã đạt được, lưu ý một số hạn chế và những công việc cần tập trung tổ chức thực hiện trong năm 2020.

Trước hết, tôi xin điểm lại một số kết quả nổi bật được thể hiện qua những con số khá ấn tượng và qua những việc làm cụ thể:

- Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,26% (Nghị quyết là 7% - 7,5%); kim ngạch xuất khẩu 3,05 tỷ USD, đạt 101,6% (Nghị quyết 3 tỷ USD), tăng 6,5% so năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.260 tỷ đồng, đạt 121% (Nghị quyết 9.305 tỷ đồng), tăng 27,6% so năm 2018; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 34,5 ngàn tỷ đồng, đạt 100% (Nghị quyết 34.500 - 34.700 tỷ đồng), tăng 0,8% so năm 2018; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 750 (Nghị quyết từ 750 - 800 doanh nghiệp), tăng 7,1% so năm 2018.

Các chỉ tiêu về xã hội, về quốc phòng - an ninh và về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực hiện đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết và tăng so với năm 2018 như: Giải quyết việc làm khoảng 20.000 lao động, đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 49,5%, đạt 101% (Nghị quyết 49%); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51% theo chuẩn tiếp cận đa chiều (Nghị quyết 3,4%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90%, đạt 104,9% (Nghị quyết 85,8%); xây dựng 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 9 xã (Nghị quyết là 23 xã); công tác tuyển quân đạt 100%, đảm bảo chất lượng giao quân; kết nạp 1.572 đảng viên mới, đạt 104,8% (Nghị quyết 1.500 đảng viên).

- An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, kết hợp đồng bộ với các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề...; từ đó, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng lên. Công tác xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thiết thực, có chất lượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân phấn khởi trước những thành quả kinh tế - xã hội đạt được của tỉnh.

- Trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững (Chúng ta đã chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tổ chức diễn tập và hoàn thành chỉ tiêu diễn tập ở các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020). Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội luôn được chú trọng (Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt quy định trách nhiệm trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; UBND các cấp thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân và với doanh nghiệp).

- Các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh đã thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai, quán triệt và tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thực hiện đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy; đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ theo phương án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đã dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị; Tiểu ban Nhân sự tiến hành khảo sát công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thành lập 4 tổ thẩm định văn kiện Đại hội Đảng bộ trực thuộc (Với những kết quả như trên, đã có đủ cơ sở đánh giá năm 2019 có kết quả tốt hơn nhiều so với năm 2018, một kết quả toàn diện.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận kết quả của 2018, mà nói để khẳng định bước phát triển của tỉnh ta là năm sau cao hơn năm trước và toàn diện hơn. Bài học thành công của các năm qua (từ sau Đại hội X của tỉnh), đó chính là bài học về sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng; sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, của doanh nghiệp và của cán bộ, đảng viên. Đây là bài học sâu sắc nhất và mang tính quyết định cho sự thành công. Song có điều chúng ta cần lưu ý và nhận thức đúng, tránh chủ quan, đó là trong những kết quả đạt được, có kết quả phải phấn đấu, kiến nghị nhiều năm và cũng chỉ mới là bước đầu đạt được yêu cầu, nhiều việc cần làm còn ở phía trước, nếu không có sự tập trung, quyết tâm chính trị cao, giải pháp tốt cũng sẽ khó đạt được kết quả ở bước tiếp theo, như Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh, Khu Công nghiệp Gò Công, Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Chính phủ vừa giao lại cho tỉnh...).

Về những khó khăn, hạn chế (dự thảo báo cáo đã đề cập đầy đủ), tôi chỉ nói thêm mấy việc:

Khó khăn, hạn chế thứ nhất: Tình hình xâm nhập mặn, sạt lở đê biển, bờ sông, kinh rạch ngày càng nghiêm trọng và đầu tháng 6-2019 xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi, đến nay đã xảy ra tại 153 xã, phường, thị trấn của 11/11 huyện, thành, thị, gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp, người chăn nuôi..., ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa có sự gắn kết, liên kết phát triển theo chuỗi giá trị. Một số công trình, dự án tiến độ thực hiện, tiến độ giải quyết tồn đọng còn chậm... Những vấn đề bức xúc trong xã hội, như việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái, phân lô bán nền, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường tuy nhiều mặt đã được kéo giảm nhưng có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, khó lường; công tác giải quyết khiếu nại của công dân được tập trung chỉ đạo giải quyết đúng quy định, gắn với tiếp xúc, đối thoại nhưng người dân vẫn còn một số không đồng tình, vẫn tiếp tục đi khiếu nại ở các cấp.

Khó khăn, hạn chế thứ hai: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu; không ít cán bộ, công chức, viên chức làm việc thiếu tính chuyên nghiệp, ít tập trung cho công tác nghiên cứu, tham mưu sâu ở lĩnh vực chuyên ngành phụ trách... Một số tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức về hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa còn giản đơn; bị động trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch (Nắm thông tin, dư luận có trường hợp thiếu chính xác, định hướng dư luận chưa kịp thời). Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có nâng lên, song sự đổi mới và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội có nơi còn mang tính hình thức, có việc chưa cụ thể, chưa sát cơ sở.

Khó khăn, hạn chế thứ ba: Việc triển khai thực hiện các quy định về nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng ở một số nơi chưa tạo được sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, có một số cán bộ, đảng viên (cá biệt có cả người đứng đầu) chưa thể hiện vai trò gương mẫu, năng lực, phẩm chất, uy tín chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tuy có tập trung, có đổi mới nhưng có nơi thiếu tính đồng bộ, tính tổng thể, tính liên thông giữa các cấp, các ngành, chưa gắn quy hoạch với đào tạo và sử dụng cán bộ.

Về những công việc cần tập trung tổ chức thực hiện trong thời gian tới (Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí và 24 nhiệm vụ được đề ra trong dự thảo báo cáo - tôi nhất trí, đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các địa phương nghiên cứu, bổ sung vào chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện). Tại Hội nghị này, tôi chỉ lưu ý mấy việc:

Một là, tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình để có chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống hạn, mặn; phòng, tránh thiên tai... đảm bảo sản xuất, sinh hoạt và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; thực hiện đúng đối tượng và đúng quy định việc hỗ trợ hộ chăn nuôi có heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi (Những nơi để chậm việc chi hỗ trợ cho người dân cần được kiểm điểm về trách nhiệm). Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với thực hiện nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhất là trong đầu tư hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân. Kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, với quyết tâm thực hiện hoàn thành Nghị quyết năm 2020 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, của đảng bộ cấp huyện (tương đương) và ngay cả cấp cơ sở.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện việc cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực kinh tế để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện đúng lộ trình các đề án tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, thương mại, du lịch của tỉnh, gắn với việc thực hiện có hiệu quả liên kết tiểu vùng, phát triển nội vùng, liên vùng trong và ngoài tỉnh, nhất là việc đầu tư hoàn thành các công trình liên kết với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiểu vùng Đồng Tháp Mười và tiểu vùng duyên hải phía Đông. Tập trung tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã hình thành và phát triển mới một số cụm công nghiệp ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi. Khuyến khích, tạo điều kiện chuyển nhanh số hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ba là, quan tâm triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận của người thụ hưởng và sự tham gia của người nghèo; các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; các chế độ, chính sách cho người có công, người có thu nhập thấp...

Tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; cần kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu của sự phát triển. Ngành Y tế cần đẩy mạnh hơn nữa việc liên kết, hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là ở tuyến cơ sở; tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, bổ sung các trang thiết bị y khoa hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động y tế dự phòng gắn với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách phòng ngừa các loại dịch bệnh dễ lây lan như: Bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng...

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt việc kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong công tác dự báo, phát hiện để kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, biểu tình gây rối của các thế lực phản động, thù địch, giữ vững ổn định an ninh, trật tự.

Ngành Công an phải làm nòng cốt, chủ động phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, các trang mạng xã hội; quản lý chặt các đối tượng xấu, các phần tử phản động để kịp thời đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn các biểu hiện, hành động chống đối, phá hoại, đảm bảo an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán và thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, không để bị động, bất ngờ ở mọi tình huống.

Các cơ quan nội chính, tư pháp đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác phòng, chống vi phạm và tội phạm, gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đúng quy định. Tăng cường công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một cách hiệu quả nhất.

Năm là, lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ gắn với nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chúng ta đã có Trung tâm Phục vụ hành chính công rồi, phải sử dụng đúng mục đích của nó).

Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên sâu, có ý thức kỷ luật và đạo đức công vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của các cấp chính quyền, nhất là việc duy trì thường xuyên việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và nhân dân để lắng nghe phản ánh, kiến nghị nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Sáu là, các cấp, các ngành và các địa phương cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín (Đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp phải được nâng lên). Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh. Tích cực, chủ động điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế phù hợp với vị trí việc làm. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình chính trị nội bộ, dư luận xã hội để có giải pháp phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ ở cấp mình (Việc này tôi đã nói nhiều ở các lần hội nghị trước), chỉ nói lại một vài việc: (1) Phải chuẩn bị thật tốt văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, sát thực tế và quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện của cấp trên; Báo cáo kiểm điểm cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng); (2) Phải chú trọng việc sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chọn Đảng bộ TP. Mỹ Tho, huyện Cai Lậy và đảng bộ cơ quan - doanh nghiệp để đại hội điểm).

Ủy ban Kiểm tra các cấp tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo phương châm, phương pháp và đúng quy định của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời, giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhất là trong thời gian chuẩn bị diễn ra đại hội đảng bộ các cấp (Phải có kế hoạch cụ thể để xử lý vấn đề đơn, thư phản ánh, tố cáo trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ).

Bảy là, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Tết Canh Tý năm 2020 (đề nghị các đồng chí căn cứ vào nội dung Chỉ thị 40 ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư và Công văn 1831 ngày 27-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt), tôi chỉ nhấn mạnh một số việc sau:

(1) Giải quyết sớm các khoản chi lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trước khi nghỉ Tết. Tổ chức tốt các đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và lực lượng làm nhiệm vụ thường trực trong những ngày Tết. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ... để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc giải quyết chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân để tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân vui Tết một cách thiết thực.

(2) Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mừng Xuân Canh Tý và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của địa phương (các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đồng loạt tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng vào ngày 3-2-2020 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phải thiết thực, phù hợp với điều kiện và khả năng của từng địa phương, không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và phải đảm bảo an toàn.

(3) Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đặc biệt là phải chấp hành nghiêm chủ trương không tổ chức đi thăm, chúc Tết, biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.
(4) Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế thấp nhất tai nạn giao thông và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; phân công lực lượng thường trực điều tiết, tránh để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ.

(5) Chú trọng công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến... Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh,...

(6) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời các công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong những ngày nghỉ Tết. Ngay sau thời gian nghỉ Tết phải ổn định các công việc, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020, công tác tổ chức đại hội đảng bộ ở cấp cơ sở và cũng ngay sau Tết phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân một cách tuyệt đối, cả về số lượng và chất lượng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp đầy đủ và có văn bản báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Hội nghị tổng kết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến đây kết thúc. Nhân dịp năm mới - năm Canh Tý 2020, kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!

NGUYỄN VĂN DANH

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

(*) Đầu đề do Báo Ấp Bắc đặt.

.
.
.