Thứ Hai, 06/01/2020, 17:24 (GMT+7)
.
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ 25:

Tiền Giang hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

(ABO) Ngày 6-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 25 để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang và đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi ý những vấn đề trọng tâm hội nghị cần tập trung thảo luận
Đồng chí Võ Văn Bình gợi ý những vấn đề trọng tâm hội nghị cần tập trung thảo luận.

Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, song với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả rất đáng phấn khởi.

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Có 5 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm đạt 7,26% (kế hoạch tăng 7% - 7,5%); tổng thu ngân sách 11.260 tỷ đồng, đạt 121% dự toán năm, tăng 27,6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, đạt 3,05 tỷ USD, tăng 6,5% so cùng kỳ, đạt 101,6% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 34.521 tỷ đồng, tăng 0,8%, đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng (năm 2018 đạt 46,8 triệu đồng); đã ra mắt 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 139,13% so với kế hoạch; có 750 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,1% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm.

Đại diện các cơ quan trung ương dự hội nghị
Đại diện các cơ quan Trung ương dự hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51%.

Tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, phấn khởi trước thành quả kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của địa phương.

Quang cảnh hội nghị
 Quang cảnh hội nghị.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị đẩy mạnh việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc triển khai, quán triệt và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, phòng, chống tham nhũng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Song song với những thuận lợi, hội nghị cũng đã xác định những hạn chế còn tồn tại và thách thức đối với sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, từ đó thảo luận xác định giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, trong đó thống nhất thông qua 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể là GRDP tăng từ 7% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt 11.125 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng; hộ nghèo giảm xuống 2,25%; xây dựng 25 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; đạt 7 bác sĩ và 23,32 giường bệnh/vạn dân; trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên và trên 85% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh đã lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh phải tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2020.

THỦY HÀ

 

 

 

.
.
.