Thứ Tư, 08/01/2020, 16:07 (GMT+7)
.

Để Tết này tiếp tục là Tết nêu gương của cán bộ, đảng viên

Năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Quy định 55 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có nêu việc tổ chức tết phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tiếp đó, trong các dịp Tết năm 2017, 2018 và năm 2019, Ban Bí thư đã từng nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Trong đó, có những quy định mà cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương phải kiên quyết chống, nhất là trong dịp Tết.

Đó là: Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi; lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc; sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí và để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Ngày 10-12-2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 40 về việc tổ chức Tết năm 2020.

Trong đó, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 08 của BCH Trung ương Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  vừa ký Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội… Thủ tướng cũng đã nhiều lần nhắc nhở trong các cuộc họp và trong các chỉ thị vào cuối năm, yêu cầu không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành; yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết.

Lý do Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không đi thăm và tặng quà dịp Tết là bởi có hiện tượng quà cáp không được bình thường. Nhiều món quà Tết không còn mang ý nghĩa văn hóa, tinh thần mà thiên về yếu tố vật chất và có động cơ vụ lợi cá nhân. Với cấp dưới là kẻ xu nịnh, thì quà biếu giá trị cao nhằm “chạy chức, chạy quyền”, để được cất nhắc vào các vị trí cao hơn, nhiều bổng lộc hơn.

Tết này là dịp tốt, cụ thể để cán bộ, đảng viên thiết thực thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, để tết này tiếp tục là Tết nêu gương của cán bộ, đảng viên.

NHƯ NGỌC

.
.
.