Thứ Tư, 20/05/2020, 08:22 (GMT+7)
.
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ THỊ ỦY CAI LẬY TRẦN KIM TRÁT:

Thị xã Cai Lậy đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

TX. Cai Lậy vừa tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, đó là: Đảng bộ phường Nhị Mỹ, Đảng bộ xã Phú Quý và Chi bộ Trường Trung cấp Cai Lậy; trong đó, Đảng bộ xã Phú Quý tổ chức thí điểm đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy Trần Kim Trát có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Ấp Bắc về kết quả đại hội điểm cấp cơ sở và tổ chức đại hội cấp cơ sở đại trà trực thuộc Đảng bộ thị xã sắp tới.

* Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, TX. Cai Lậy vừa kết thúc đại hội điểm cấp cơ sở. Xin đồng chí đánh giá đôi nét về kết quả đại hội điểm vừa qua?

* Đồng chí Trần Kim Trát: Qua 3 chi, đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, nhìn chung, các đơn vị đều có bước chuẩn bị chu đáo và tiến hành đại hội đạt kết quả tốt, bảo đảm yêu cầu nội dung, hình thức; bầu đúng, bầu đủ số lượng cần bầu; công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội được đảm bảo tốt.

Nội dung văn kiện trình đại hội thể hiện được kết quả lãnh đạo toàn diện của chi, đảng bộ nhiệm kỳ qua; Báo cáo chính trị của hầu hết các đơn vị được xây dựng khá công phu; đánh giá một cách toàn diện các ưu, khuyết điểm, đề ra các giải pháp cho nhiệm kỳ tới tương đối phù hợp với điều kiện từng đơn vị, có tính khả thi cao, có trọng tâm, trọng điểm. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được kiểm điểm thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục… Trong đại hội, nhiều tham luận có chất lượng, bổ sung thêm ý kiến, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.

Nhân sự tham gia cấp ủy mang tính kế thừa, phát triển và có số lượng, cơ cấu hợp lý, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Nhân sự cấp ủy khóa mới được cấp ủy cơ sở chuẩn bị nghiêm túc, bám theo hướng dẫn của cấp trên, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu, số lượng theo quy định, chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp để phê duyệt trước khi trình ra đại hội.

Việc đề cử, ứng cử và bầu cấp ủy, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả, có 2/3 đơn vị bầu đúng, bầu đủ số lượng cấp ủy cần bầu, 1 đơn vị bầu đúng nhưng còn khuyết 1 cấp ủy (do trong quá trình sắp xếp cán bộ đến thời điểm đại hội chưa bố trí được cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Nhị Mỹ). Đối với đơn vị thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, kết quả lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư phù hợp với nhân sự bí thư do cấp ủy triệu tập chuẩn bị, tỷ lệ phiếu giới thiệu tại đại hội đạt 95,45%; số phiếu bầu cử tại đại hội có sự tập trung, người trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu cao (96%).

Về bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đại hội đã bầu đủ 100% đại biểu chính thức được phân bổ; 100% đại biểu dự khuyết so với số lượng cần bầu; có 1 đơn vị bầu đại biểu chính thức lấy đủ số đại biểu dự khuyết cần bầu, 2 đơn vị phải tiến hành bầu đại biểu dự khuyết. Nhìn chung, kết quả giới thiệu chức danh bí thư số phiếu có tập trung, đúng với nhân sự dự kiến.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhị Mỹ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thị xã.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhị Mỹ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thị xã.

* PV: Qua đại hội điểm cấp cơ sở, còn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân gì thưa đồng chí?

* Đồng chí Trần Kim Trát: Đại hội điểm cấp cơ sở vừa qua, chúng tôi nhận thấy Báo cáo chính trị có đơn vị viết còn dài, có giải pháp còn chung chung, chưa chú ý chọn mục tiêu đột phá trong các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Báo cáo tóm tắt thông qua tại đại hội chuẩn bị chưa đầy đủ. Một số tham luận còn dài, chủ yếu là báo cáo thành tích, chưa đi sâu phản ánh được những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực của ngành, lĩnh vực mình phụ trách và đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Công tác điều hành đại hội đôi lúc thiếu linh hoạt, còn lúng túng, có nội dung trùng lắp, mất thời gian. Số ít đảng viên ý thức chấp hành quy chế đại hội chưa nghiêm túc.

* PV: Từ những kết quả, hạn chế và khuyết điểm trên, thời gian tới cần làm gì để tổ chức đại hội đại trà cấp cơ sở thành công tốt đẹp, thưa đồng chí?

* Đồng chí Trần Kim Trát: Cấp ủy cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể hơn, hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Phân công, giao việc cụ thể cho từng cấp ủy; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng văn kiện của đại hội. Bên cạnh đó, công tác nhân sự phải đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy trình; trong đó, chú ý đến việc tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để công tác chuẩn bị nhân sự nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu.

Các cơ sở cần lưu ý, khi cơ cấu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải bảo đảm hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính (không tính đại biểu đương nhiên) để nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến tại đại hội cấp trên và vừa đảm bảo xử lý tốt công việc tại cơ quan, đơn vị. Trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, cấp ủy cơ sở phải đảm bảo chương trình, kế hoạch, yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị phải chu đáo, phương pháp tổ chức và điều hành trong đại hội cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng trên cơ sở văn bản hóa.

Cần phải tập dượt chương trình trước khi bước vào đại hội để tránh sự lúng túng, nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ban kiểm phiếu chọn những đồng chí có kinh nghiệm, nắm chắc quy chế bầu cử, bảo đảm thực hiện công tác bầu cử nhanh, gọn, chính xác và đúng quy định. Đồng thời, cấp ủy cơ sở phải quản lý và nắm chắc tình hình đảng viên của đơn vị để tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác trong đại hội.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

VĂN THẢO (thực hiện)

.
.
.