Thứ Tư, 02/09/2020, 14:56 (GMT+7)
.

Mỹ Tho chủ động vượt khó, xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Mỹ Tho là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng của tỉnh và khu vực Bắc sông Tiền. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện đạt kết quả trên tất cả các lĩnh vực; tạo diện mạo mới cho đô thị và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

 Đảng bộ TP. Mỹ Tho vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen với thành tích đạt được trong lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2015 - 2020.
Đảng bộ TP. Mỹ Tho vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen với thành tích đạt được trong lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, Mỹ Tho hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt mức so với Nghị quyết.

THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt; các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; việc chỉnh trang đô thị luôn được chú trọng; công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt mục tiêu đề ra.

Chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, giảm nghèo được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố theo chuẩn mới, chuẩn tiếp cận đa chiều còn 0,86%.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực.

Trong những năm tới, Mỹ Tho tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển văn hóa với an toàn xã hội. Thành phố thực hiện tốt các giải pháp phát triển giáo dục, y tế và công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, thành phố chú trọng việc chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội.

Những thành tích đạt được trong thời gian qua có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự chủ động vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể, khách quan, TP. Mỹ Tho vẫn còn tồn tại những hạn chế. Kinh tế của thành phố phát triển nhưng có mặt chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng sẵn có và so với yêu cầu phát triển chung của một đô thị trung tâm của tỉnh; chưa tạo động lực thúc đẩy các vùng kinh tế - đô thị trong tỉnh phát triển nhanh hơn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu; một bộ phận nhân dân chấp hành chưa tốt các quy định về giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Công tác thông tin, quảng bá, tiếp thị du lịch chưa nhiều; các tuyến, điểm dịch vụ du lịch chưa thật sự hấp dẫn và chưa có sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù của địa phương. Tình hình trật tự xã hội có lúc, có nơi còn xảy ra nghiêm trọng tạo tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân. Công tác tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm.

Việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát có nơi chưa tốt. Chất lượng hoạt động của một số chi hội, chi đoàn chưa sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ, hiệu quả chưa thiết thực.

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VẺ VANG

Xây dựng Mỹ Tho trở thành thành phố văn minh, giàu đẹp xứng tầm với vai trò, vị trí trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ của tỉnh; trung tâm dịch vụ về thương mại, bất động sản, tài chính, du lịch sinh thái của khu vực Bắc sông Tiền là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Do đó, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới đã đề ra mục tiêu, 14 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác cán bộ, từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đồng thời, đề ra giải pháp hiệu quả hơn để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững; kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh và Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển TP. Mỹ Tho đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị đảm bảo tính đồng bộ; tạo ra diện mạo mới cho thành phố, tạo điều kiện sống tốt hơn cho dân cư đô thị theo hướng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Mỹ Tho sẽ tập trung phát triển để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế thông qua việc xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp.

Thành phố chú trọng “Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và các di sản 340 năm đô thị Mỹ Tho”.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án Xây dựng TP. Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền từ thành phố đến các phường, xã thật sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và là chính quyền hành động.

Công tác cải cách hành chính phải đồng bộ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố giải quyết tốt những vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa như: Công tác bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp; tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp; thực hiện lộ trình di dời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vi phạm pháp luật khác.

Từ định hướng trên, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã có kế hoạch để thực hiện các khâu đột phá, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững; xác định thành phố là đầu tàu, là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển các vùng Kinh tế - đô thị phía Đông và phía Tây của tỉnh.

MAI HÀ

.
.
.