Thứ Năm, 21/01/2021, 15:27 (GMT+7)
.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

(ABO) Ngày 21-1, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI.
 
Tham dự hội nghị tại tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  triển khai Chương trình hành động số 01 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBD tỉnh Tiền Giang triển khai Chương trình hành động số 01 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 
Buổi sáng, đại biểu được đồng chí Nguyễn Văn Danh triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo; huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế.
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi ý thảo luận Quan cảnh hội nghị tại Hội trường Ấp Bắc.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang gợi ý thảo luận tại hội nghị ở điểm cầu Hội trường Ấp Bắc.
 
Tập trung phát triển các đô thị trung tâm, thúc đẩy đô thị hóa, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền số, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
 
 
Quang cảnh hội nghị tại hội trường Ấp Bắc.
Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Ấp Bắc.
 
Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
 
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. 
 
 
 
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã triển khai Chương trình hành động số 01 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể với các nội dung: Quan điểm chỉ đạo; các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
 
Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
 
Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường; các cơ sở Đảng, địa phương tiến hành thảo luận tại đơn vị, địa phương trên các nội dung gợi ý thảo luận của đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang.
 
Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.
 
Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân về những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải nỗ lực khắc phục; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần tập trung triển khai thực hiện trong 5 năm tới.
P. MAI
 
 
.
.
.