Thứ Ba, 12/01/2021, 21:14 (GMT+7)
.
Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang:

Trao 75 Bằng Trung cấp Lý luận chính trị hành chính

(ABO) Chiều ngày 12-1, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính hệ vừa làm vừa học, khóa B40, năm học 2019 - 2020.
 
Lớp có 75 học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức được học vào thực tế giải quyết công việc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị. Kết thúc khóa học, có 9 học viên đạt loại giỏi, 66 học viên đạt loại khá.
 
Tại Lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đã khen thưởng cho các học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
 
P. M
 
.
.
.