Thứ Năm, 25/03/2021, 21:19 (GMT+7)
.

Đoàn Thanh niên - Đội dự bị tin cậy của Đảng

(ABO) Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ cho các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong năm 2020, Tỉnh đoàn Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Kết quả, năm qua, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 1.943 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 807 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào Đảng.

TẠO NGUỒN CHO ĐẢNG

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương cho biết, để làm tốt công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, bên cạnh tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng, phối hợp với các cấp chính quyền, ban, ngành, tổ chức kinh tế, xã hội về công tác thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Diễn đàn đã cụ thể hóa công tác tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng. Qua đó, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên. Qua đó, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng.

Đoàn phường 2, TP. Mỹ Tho trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng phường
Đoàn phường 2, TX. Gò Công trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy của phường.

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang hiện có 59 cơ sở Đoàn trực thuộc, với 1.819 đoàn viên và 578 đảng viên. Trong năm 2020, qua giới thiệu của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối đã có 67 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang Nguyễn Xuân Phúc trong năm 2021, Đoàn khối phấn đấu giới thiệu 90 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và sẽ phát triển 70 đảng viên mới.

Để hoàn thành kế hoạch, Ban Thường vụ Đoàn khối chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển đảng viên như: Thông qua thực tiễn phong trào, Đoàn Thanh niên các cấp toàn khối kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các "hạt nhân" phong trào tiêu biểu; làm tốt công tác đánh giá, phân loại đoàn viên theo chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 để chọn ra những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang quan tâm, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là từ Đoàn Thanh niên.

TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

Để nâng chất công tác kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú, cần chú trọng một số nội dung như: Thực hiện xét công nhận đoàn viên ưu tú với các tiêu chí, điều kiện nổi bật nhất tại chi đoàn; thực hiện tốt việc bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân, sinh viên, học sinh, thanh niên trên địa bàn dân cư, trí thức trẻ, cán bộ Đoàn cơ sở. Công khai, minh bạch chọn lựa từ những cá nhân ưu tú, xuất sắc nhất để tạo nòng cốt tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời, quan tâm nhiệm vụ bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện, trong đó chú trọng việc phát huy năng lực, sở trường, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho đoàn viên ưu tú để thử thách, trưởng thành. Bên cạnh đó, đảm bảo các quy trình để hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xã đoàn Kim Sơn, TP. Mỹ Tho trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xã.
Xã đoàn Kim Sơn, TP. Mỹ Tho trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xã.

Năm 2021, Tỉnh đoàn Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự của đoàn viên khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, thực hiện kỳ vọng là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”.

“Là đảng viên mới được Đoàn bồi dưỡng, giúp đỡ trưởng thành thì trước hết bản thân đoàn viên, thanh niên cần tự quán triệt sâu sắc niềm tin đối với sự nghiệp của Đảng, nhất là các đường lối, chủ trương đối với thanh niên nói riêng và đối với đất nước nói chung; đồng thời, tiếp tục cống hiến với phương châm của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Bên cạnh đó, đoàn viên là đảng viên trẻ cần quyết tâm thực hiện hiệu quả Điều 45 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam “Đảng viên còn trong tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức Đoàn” góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, bởi vì xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương cho biết.

THIÊN LÝ

.
.
.