Thứ Sáu, 11/06/2021, 09:21 (GMT+7)
.

Công bố Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Tiền Giang

Chiều ngày 10-6-2021, thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết 748 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước đó (sáng cùng ngày), tại phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia, với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thông qua Biên bản tổng kết Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Báo Ấp Bắc trân trọng đăng Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử tỉnh Tiền Giang.

 

.
.
.