Thứ Hai, 13/09/2021, 15:25 (GMT+7)
.

Thanh tra huyện Châu Thành: Điểm sáng của ngành Thanh tra

Để nâng chất hoạt động, Thanh tra huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại những vụ việc tồn đọng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa sai phạm. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ, việc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Thanh tra huyện Châu Thành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Châu Thành, có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện, định hướng công tác và hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thanh tra huyện Châu Thành không ngừng nỗ lực và với sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị liên quan, công tác thanh tra huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

Thanh tra huyện Châu Thành nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
Thanh tra huyện Châu Thành nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Trong 5 năm, Thanh tra huyện Châu Thành đã thanh tra hành chính 28 cuộc gồm các nội dung: Việc chấp hành pháp luật trong thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ chính sách; thanh tra chuyên đề về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế.

Qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về thu, chi tài chính như chủ tài khoản duyệt chi chứng từ khi chưa được bổ nhiệm, duyệt chi không đúng đối tượng, thiếu chứng từ gốc, chi không đúng quy chế chi tiêu nội bộ; mua sắm tài sản không đúng với tiêu chuẩn, định mức; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định...

Tương tự, đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, ngành Thanh tra huyện cũng phát hiện nhiều sai phạm trong giải quyết thủ tục về đất đai theo phân cấp, còn nhiều hồ sơ trễ hẹn so với quy định, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa kịp thời; cho thuê đất công sai thẩm quyền, thu tiền cho thuê đất công không nộp vào ngân sách theo quy định; còn cho mượn đất công, để đất công bị lấn chiếm, chiếm dụng...

Về xây dựng cơ bản, qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của một số tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ... Kết quả, đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 8,2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm về kinh tế, thu hồi số tiền trên 1,8 tỷ đồng; về hành chính, kiểm điểm rút kinh nghiệm 171 cá nhân, kỷ luật 21 cá nhân, chấn chỉnh quản lý 40 đơn vị; về hình sự, chuyển cơ quan Công an điều tra xử lý 1 vụ 1 đối tượng.

Cùng với đó, Thanh tra huyện Châu Thành thực hiện 13 cuộc thanh tra trách nhiệm việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, KNTC và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm về kinh tế, thu hồi số tiền trên 775 triệu đồng; về hành chính, kiểm điểm rút kinh nghiệm 109 cá nhân, kỷ luật 18 cá nhân, chấn chỉnh quản lý 16 đơn vị.

HIỆU QUẢ TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT TỐT KNTC

Thanh tra là ngành khá nhạy cảm, đòi hỏi người làm công tác thanh tra phải hết sức công tâm, khách quan, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Thanh tra huyện Châu Thành những năm qua đã được cấp trên ghi nhận và khen thưởng, đây là động lực quan trọng để đơn vị không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.
 
PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN CHÂU THÀNH NGÔ ĐÌNH HẢI

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, Thanh tra huyện Châu Thành đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong 5 năm, Thanh tra huyện Châu Thành đã tham mưu thụ lý giải quyết 3 đơn khiếu nại và 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; kết quả, đình chỉ giải quyết 2 đơn khiếu nại (qua đối thoại đã vận động người khiếu nại rút đơn), ban hành quyết định giải quyết 1 đơn khiếu nại (đúng một phần); kết luận 2 đơn tố cáo (đúng một phần).

Đồng thời, tham mưu thành lập Tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất trách nhiệm tiếp công dân 72 lượt tại 72 đơn vị (51 lượt xã, thị trấn và 21 lượt cơ quan chuyên môn cấp huyện); phát hiện 32/72 đơn vị vi phạm. Qua kiểm tra, còn phát hiện một số nội dung chưa thực hiện đúng quy định và kịp thời kiến nghị xử lý những tồn tại yếu kém trong việc tiếp công dân…

Bên cạnh đó, Thanh tra huyện đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là công tác công khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Với việc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thanh tra của Thanh tra tỉnh giao, 5 năm qua, Thanh tra huyện Châu Thành được khen thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh; được tặng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ….

QUẾ ANH

.
.
.